Cursus Actualiteiten Medezeggenschap

22 november 2018

De ontwikkelingen in medezeggenschapsrecht

In de cursus Actualiteiten Medezeggenschap wordt ingegaan op ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht.

Tevens wordt er ingegaan op recente rechtspraak en actualiteiten in de wet- en regelgeving, waarbij de nadruk ligt op artikel 25 en 27 van de Wet op de Ondernemingsraden.

Cursus informatie

  • mr. Ginny Kessels
  • 1 PO punt
  • 22 november 2018
  • 09.00 – 10.00 uur
  • TK Leiden, Vondellaan 51

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.