Cursus Enquêterecht

04 december 2018

Complexe situaties binnen organisaties beslechten

In de cursus Enquêterecht gaat mr. Ruud de Vaan in op de enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Een uniek middel dat veel wordt ingezet om complexe geschillen binnen organisaties te beslechten.

Betrokkenen bij grote en kleine organisaties (o.a. stichtingen, coöperaties, verenigingen en vennootschappen) stappen naar de Ondernemingskamer als er redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid en een juiste gang van zaken binnen de organisatie. De Ondernemingskamer grijpt vaak efficiënt en op een eigenwijze manier in.

Ruud gaat in op de volgende vraagstukken:

  • Op welke organisaties is deze procedure van toepassing, en welke personen binnen een organisatie kunnen deze stap zetten?
  • Welke ingrepen kan de Ondernemingskamer plegen?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van een enquêteprocedure, bijvoorbeeld in vergelijking met een kort geding of aansprakelijkheidsprocedure?
  • Hoe verschilt het procesrecht bij de Ondernemingskamer van het procesrecht bij andere instanties?
  • In deze cursus worden aan de hand van actuele rechtspraak praktische tips gegeven; vooral nuttig voor advocaten in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Cursus informatie

  • mr. Ruud de Vaan
  • 1 PO punt
  • 4 december 2018
  • 10.00 – 11.00 uur
  • TK Leiden, Vondellaan 51

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.