Themamiddag | Het water komt …!

Water en projectontwikkeling 20 april 2023

Op donderdagmiddag 20 april 2023 ontvangen wij onze vastgoedrelaties voor een themamiddag over water en projectontwikkeling.

Op donderdagmiddag 20 april 2023 ontvangen wij onze vastgoedrelaties voor een themamiddag over klimaatadaptief ontwikkelen. De waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing of de toelichting op een bestemmingsplan gaat al lang niet meer alleen over droge voeten. Door klimaatverandering neemt ook het risico op overstromingen, droogte en hittestress toe. Daarmee wordt het bovendien steeds moeilijker om te voldoen aan de eisen die de Kaderrichtlijn Water stelt aan de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater.

Dit alles vergt van projectontwikkelaars, ruimtelijk adviesbureaus, architecten, gemeenten en waterschappen niet alleen bewustwording, maar ook creativiteit en visie. Is het nog opportuun om te bouwen in het laaggelegen west Nederland? Waar moeten we rekening mee houden bij het ontwerpen of het waarderen van gronden?

Sprekers van o.a. het hoogheemraadschap van Rijnland (Dijkgraaf Rogier van der Sande), Royal HaskoningDHV en TK brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We praten na tijdens een uitgebreide netwerkborrel.

Programma

15.00 uur – Inloop
15.30 uur – Aanvang
15.45 uur – Verschillende sprekers
17.15 uur – Tijd voor vragen en discussie
17.30 uur – Netwerkborrel

Adres: TK advocaten notarissen, Vondellaan 51, 2332 AA  te Leiden.

Aanmelden

Je kunt je eenvoudig aanmelden via onderstaand formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.