HRM Café | Zijn we klaar voor algoritmen?

16:00 - 19:00 | 13 juni 2019

Een oriënterend en interactief café over juridische aspecten die komen kijken bij algoritmen in HR processen

Op donderdag 13 juni a.s. organiseren wij het HRM Café ‘Zijn we klaar voor algoritmen?’ Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens ons café behandelt Jeffrey Kenens onder andere de volgende vraagstukken:

  • Wat is een algoritme?
  • In welke mate kunnen algoritmen discrimineren? Denk aan een sollicitatierobot, die wordt gebruikt voor recruiting.
  • Welke invloed heeft een algoritme op het bestaan van een gezagsverhouding?
  • Zijn de wettelijke beloningsregels van toepassing op prijsverhogende algoritmen?
  • Moet een ondernemer toestemming hebben van de ondernemingsraad voor het gebruik van een algoritme?

Hoewel de recente Deliveroo-zaak interessante aanknopingspunten biedt, heeft de bijeenkomst een oriënterend en interactief karakter. We sluiten zoals altijd weer af met een gezellige borrel in onze TK Bar.

Programma

16.00 uur inloop
16.15 uur aanvang café
17.30 uur borrel
19.00 uur einde

Aanmelden

Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk op dinsdag 11 juni a.s. Aanmelden gaat eenvoudig via onderstaand formulier.