Onderwijs in tijden van corona

de juridische kaders - 11 maart 2021

COVID-19 heeft het onderwijslandschap radicaal veranderd. Van de een op andere dag werd van onderwijsinstellingen gevraagd en verwacht dat zij het onderwijs digitaal zouden voortzetten. Dit had niet alleen gevolgen voor de leerlingen en medewerkers maar ook voor de bedrijfsvoering.

Onderwijs in tijden van corona; de juridische kaders

Schoolfacilities en TK advocaten notarissen bundelen hun krachten en starten in 2021 met een interactief kennisnetwerk Bedrijfsvoering in het onderwijs. Tijdens de online netwerkbijeenkomsten bespreken advocaten van TK de actualiteiten op het gebied van HR, inkoop en aanbesteding, contractmanagement, bescherming van persoonsgegevens, of een ander thema dat de bedrijfsvoering raakt met bestuurders, schoolleiders en professionals uit het onderwijs.

Voor wie

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, beleidsmedewerkers en anderen die in het PO, VO, MBO, HBO en WO in hun functie belast zijn met taken in de bedrijfsvoering.

Onderwerpen

In deze eerste bijeenkomst staat centraal het HR-beleid in tijden van Corona. COVID-19 heeft het onderwijslandschap radicaal veranderd. Van de een op andere dag werd van onderwijsinstellingen gevraagd en verwacht dat zij het onderwijs digitaal zouden voortzetten. Er is daarop vaak ad hoc en intuïtief gehandeld. Omdat de coronamaatregelen waarschijnlijk nog geruime tijd zullen voortduren, zullen onderwijsinstellingen zich hier beleidsmatig op moeten aanpassen.

Daarbij komen veel vragen op, zoals:

 • Met welke wet- en regelgeving heb ik te maken bij de organisatie van digitaal onderwijs?
 • Heeft digitaal onderwijs gevolgen voor de rechtspositie van werknemers?
 • Hoe bescherm ik de persoonsgegevens van medewerkers en leerlingen en studenten?
 • Heb ik een thuiswerkbeleid nodig?
 • Geschillen met medewerkers over aanwezigheid op school, recht op thuiswerken, recht op andere passende arbeid, en verzuim vanwege angst voor besmetting.

Bovenstaande thema’s en vragen worden tijdens de online bijeenkomst op 11 maart 2021 beantwoord door Marie-Elle Bakker en Iris Hoen die deze vraagstukken het afgelopen jaar bij de hand hebben gehad. Wat ging er goed en waar liggen nog uitdagingen? Daarbij zal worden ingegaan op praktijkvragen die het afgelopen jaar bij TK zijn binnengekomen.*

Sprekers:

 • Iris Hoen – advocaat
  TeekensKarstens advocaten notarissen (TK)
 • Marie-Elle Bakker
  Bestuurslid, Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort (PCBO) 

Kosten

Bouwstenen-partners die lid zijn van het netwerk Onderwijs kunnen aan alle bijeenkomsten gratis deelnemen. Anderen betalen € 125,- per keer.

Aanmelden

*Tijdens het webinar is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens kunt u via het aanmeldformulier uw vragen vooraf indienen.