Kennisnetwerk: Privacy in het onderwijs

wetgeving rondom privacy voor onderwijsinstellingen 04 november 2021

Scholen verwerken veel persoonsgegevens van leerlingen. Dat begint al bij het inschrijven van een leerling. Denk ook aan het gebruik van digitale systemen, zoals toetsingsprogramma’s en leerlingvolgsystemen of social media. Deze gegevens moeten zorgvuldig en veilig worden verwerkt. Hoe ga je daarmee om als onderwijsinstelling?

Privacy in het onderwijs

Hoe ga je als onderwijsinstelling zorgvuldig en veilig om met het verzamelen van persoonsgegevens? Op donderdag 4 november 2021 van 10.00 – 11.00 uur geeft TK in samenwerking met SchoolFacilities een webinar met als onderwerp Privacy in het Onderwijs.

Marlissa Rudolphij en Leila van der Pal, advocaten privacy recht en intellectuele eigendomsrecht, vertellen aan de hand van voorbeelden over privacy in het onderwijs en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onderwerpen

Het webinar start met een algemene introductie van de AVG. Hierbij zullen de basisbeginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens besproken worden. Ook zal aandacht besteed worden aan onderwerpen zoals bewaartermijnen, rechten van betrokkenen en datalekken. Verder kijken we naar wat er gebeurt wanneer je als onderwijsinstelling niet voldoet aan de AVG. Welke risico’s zitten daaraan verbonden en welke straffen staan hierop?

Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen die tijdens het webinar behandeld worden.

Aanmelden

Voor wie

Deze bijeenkomst is in feite voor iedereen die werkt binnen een onderwijsinstelling relevant aangezien iedereen binnen de organisatie ‘AVG-proof’ met persoonsgegevens dient om te gaan. Denk aan bestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers belast met de bedrijfsvoering in het onderwijs (PO, VO, MBO, HBO, WO).

Met wie:

  • Marlissa Rudolpij – advocaat
    TeekensKarstens advocaten notarissen (TK)
  • Leila van der Pal – advocaat
    TeekensKarstens advocaten notarissen (TK)
  • Ingrid de Moel – gespreksleider
    Directeur Bouwstenen/Schoolfacilities

Kosten

Bouwstenen-partners die lid zijn van het netwerk Onderwijs kunnen aan alle bijeenkomsten gratis deelnemen, anderen deelnemers betalen € 125,-  ex BTW.

Aanmelden

*Tijdens het webinar is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tevens kunt u via het aanmeldformulier uw vragen vooraf indienen.