Makelaarscafé

15.30 - 19.00 uur | 04 april 2019

Een interactieve update over nadeelcompensatie onder de Omgevingswet en het appartementsrecht

Op donderdag 4 april organiseert TK het Makelaarscafé. 

Tijdens ons café praten onze vastgoedspecialisten Floris van Galen, advocaat en Wilbert Mooren, kandidaat-notaris u bij over de nadeelcompensatie onder de Omgevingswet en de actualiteiten rondom splitsingen in appartementsrechten. Indien u het makelaarscafé bijwoont, ontvangt u een bewijs van deelname.

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De planschaderegeling van de Wet ruimtelijke ordening wordt daarbij vervangen door een nieuwe regeling over nadeelcompensatie. Floris van Galen bespreekt de wijzigingen, zoals die zijn opgenomen in het wetsvoorstel en plaatst daarbij kritische kanttekeningen. Aan de orde komen onder andere de nieuwe limitatieve lijst met schadeoorzaken en het verschuiven van de peildatum voor de schade naar het moment dat daadwerkelijk een omgevingsvergunning wordt verleend of een bouwactiviteit wordt uitgevoerd.

Actualiteiten splitsing in appartementsrechten

In december 2017 werd het nieuwe modelreglement splitsing in appartementsrechten van de KNB vastgesteld. Wilbert Mooren bespreekt een aantal relevante artikelen uit dit nieuwe reglement. Onder meer zal hij aandacht besteden aan de verhuur van een appartementsrecht via Airbnb, het aanbrengen van zonnepanelen en het proces van de wijziging van een appartementensplitsing. Tot slot wordt beknopt actuele jurisprudentie behandeld.

Programma

15.30 uur: Ontvangst
16.00 uur: Actualiteiten splitsing appartementsrechten
16.30 uur: Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet
17.15 uur: Borrel
19.00 uur: Einde

Locatie & parkeren

TK Leiden
Vondellaan 51
2332 AA Leiden

Parkeren
U kunt parkeren voor ons kantoor (voor en achter de slagboom).

Aanmelden

Ja, ik meld me aan voor het Makelaarscafé: