logo

Onderwijscafé | Aanbesteden in het onderwijs

22 november 2018

Een interactief café over de do’s en dont’s bij aanbesteden

Onderwijsinstellingen moeten bij de inkoop rekening houden met aanbestedingsregels. Daar praten onze juristen u graag over bij in ons interactieve onderwijscafé.

Tijdens ons café komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Wanneer is er sprake van een opdracht die moet worden aanbesteed?
  • Welke aanbestedingsprocedures zijn mogelijk en hoe maak je een keuze uit die mogelijkheden?
  • Hoe ga je als onderwijsinstelling om met vragen van inschrijvers?
  • Wat zijn de do’s en dont’s bij een aanbestedingsprocedure?
  • Mogen individuele scholen kleine inkopen doen zonder aanbesteding of moeten de inkopen van alle scholen van één bestuur worden gebundeld tot één grote aanbesteding?
  • Wat betekent het dat onderwijs valt onder ‘sociale en andere specifieke diensten’?

Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om praktijkvoorbeelden te bespreken.

Het Onderwijscafé is interessant voor bestuurders, juristen en beleidsmedewerkers, medewerkers van inkoopafdelingen van onderwijsinstellingen en medewerkers van HRM afdelingen die te maken hebben met aanbestedingen.

Locatie

TK advocaten notarissen
Vondellaan 51, Leiden

Programma

16.15 uur Ontvangst
16.30 uur Presentatie
17.30 uur Borrel in de TK-bar
19.00 uur Einde

Graag tot 22 november!