Themamiddag stikstof

Programma Aanpak Stikstof (PAS) | 07 november 2019

Het is inmiddels alom bekend dat de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) verstrekkende gevolgen heeft voor duizenden (bouw)projecten.

Veel projecten moeten opnieuw worden beoordeeld, omdat ze niet zonder de PAS of de drempelregeling gegund kunnen worden. Nu is de vraag welke oplossingen er zijn. Op 25 september 2019 heeft de Commissie Remkes haar eerste advies – veelzeggend getiteld “Niet alles kan”- aan de minister aangeboden. De op 8 oktober 2019 door de provincies gepresenteerde nieuwe beleidsregels staan al weer op losse schroeven. Intern salderen. Extern salderen. Latente ruimte. Afromen. Wie kan het nog volgen?

De advocaten van ons team publieke regelgeving en toezicht informeren u graag over de gevolgen van en mogelijke oplossingen voor de stikstofproblematiek voor uw project.

Programma
16.00 uur inloop | ontvangst met koffie en thee
16.15 uur Karien Lagrouw en Floris van Galen | Wat houdt de PAS-uitspraak precies in voor u? Welke oplossingen zijn mogelijk?
17.00 uur discussie en vragen
17.30 uur borrel

Locatie
TeekensKarstens advocaten notarissen
Vondellaan 51
2332 AA LEIDEN

Aanmelden

Deelname is gratis en aanmelden kan via onderstaand formulier of via events@tk.nl. Meld u snel aan! Het aantal plaatsen is beperkt.

Graag tot 7 november!