Caribbean Desk van TK

Gericht en vertrouwd zaken doen met de Caribbean vanuit Nederland.

Gericht en vertrouwd zaken doen met de Caribbean

Hier dan nog een regel tekst die toelichting geeft en in 1 zin omschrijft wat de meerwaarde is.

Onze expertise

Samenwerkingsovereenkomsten en organisatiestructuren / Beroepsgeheim en privacy / Gegevensverwerking en -bescherming in de zorg / Governance en compliance met zorgwetgeving / Kwaliteit en veiligheid in de zorg / Zorginkoop en contractering / Arbeid, personeel en medezeggenschap / Toezicht / Drang en dwang in de zorgverlening / Individuele patiëntenrechten / Klacht- en medische tuchtzaken / E-health en medische hulpmiddelen / Geneesmiddelen / Aansprakelijkheid.

Ons team

Op het gebied van het gezondheidsrecht behandelt ons team zowel de grote en complexere projectvragen, als ook de meer dagelijkse juridische vragen rondom de feitelijke zorgverlening. Wij ondersteunen zorginstellingen en andere aanbieders in de care-, cure- en welzijnssector, alsook bestuurders en interne toezichthouders. Ons expertiseteam Gezondheidsrecht bestaat uit vijf ervaren en gespecialiseerde advocaten. Verder werken wij samen met specialisten van overige expertisegroepen van TK, waaronder het team Arbeid, Vastgoed en Projectontwikkeling, Mededinging, Staatssteun en Aanbesteden. Op deze wijze kan elke zorg gerelateerde vraag direct en deskundig worden opgepakt en uitgewerkt.

Aanpak

Uiteraard zijn onze specialisten up to date met de laatste ontwikkelingen op het gebied van de sectorspecifieke wet- en regelgeving. Onze cliënten waarderen onze diepgaande kennis en de wijze waarop wij de complexe regels weten te vertalen in praktische en begrijpelijke adviezen. Onze aanpak kenmerkt zich als betrokken en efficiënt, afgestemd op de wensen van de klant en gericht op een duurzame relatie. Deze aanpak zien onze klanten terug in onze adviezen maar ook in onze wijze van procederen, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures tegen toezichthouders of gerechtelijke procedures tegen andere partijen.

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Notarieel jurist

Onze specialisten

/
Notarieel jurist

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Toegevoegd notaris

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Notaris, partner

Onze specialisten

/
Adviseur, oud-notaris

Onze specialisten

/
Adviseur, oud-notaris

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat, partner

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Advocaat

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris

Onze specialisten

/
Kandidaat-notaris