Dentaal advies

Complete juridische dienstverlening voor mondzorgpraktijken

Met oog voor uw situatie, vertalen wij uw vraag naar de beste én de meest praktische juridische oplossing voor uw mondzorgpraktijk. Samen zorgen we ervoor dat u verder kunt.

Wij adviseren mondzorgpraktijken bij:

Praktijkovername

Oriëntatie

Wij adviseren en begeleiden tandartsen die zich oriënteren op het vervreemden of overnemen van een praktijk, zich bij een andere praktijk willen inkopen of anderszins willen aansluiten. Welke constructie past het beste? Wat komt er allemaal bij kijken? Zo weet u waar u op moeten letten bij het vinden van een overnamekandidaat of samenwerkingspartner en bij de afspraken die u vervolgens met die partij moet maken.

Overnamebegeleiding

Wij bieden geïntegreerde juridische en financiële ondersteuning aan tandartsen die een concreet verkoop-, overname- of samenwerkingsplan hebben. Door u goed te ondersteunen verloopt de deal zo soepel mogelijk en wordt u daadwerkelijk verder geholpen.

Tuchtklachten

We staan tandartsen bij tegen wie een tuchtklacht is ingediend bij het Regionaal of Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. In gezamenlijk overleg stellen we het verweerschrift op en bereiden u voor op en staan u bij tijdens de zitting. We verzorgen ook second opinions.

Privacy-vraagstukken

Wij adviseren u bij alle privacy-vraagstukken. Van toegang tot juridische modellen met privacy-aspecten tot inhouse trainingen en een handige helpdesk.

Bekijk de privacy-pakketten die wij samen met MCS voor tandartspraktijken hebben samengesteld.

Conflictbemiddeling

Wij bemiddelen in geschillen tussen maten, aandeelhouders of andersoortige partners. Ons primaire doel is om uw geschil door middel van mediation op te lossen. Indien de uitkomst is dat partijen uit elkaar gaan, begeleiden wij de ontvlechting van de samenwerking. Op deze manier voorkomen we escalatie en helpen we geschillen tussen partners snel op een bevredigende manier op te lossen.

  • Geïntegreerde begeleiding en advies door mediator, advocaat en waar nodig accountant (bepaling uitkoopwaarde)
  • Eventuele ondersteuning in ontvlechting samenwerking
Loonregres

We helpen tandartsen wiens werknemer slachtoffer is geworden bij een ongeval de schade die hij daardoor leidt (loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratiekosten) te verhalen op de veroorzaker van het ongeval. Onze specialisten van Mediregres nemen u werk uit handen en beperken de schade.

  • Intakegesprek
  • Verhaalwerkzaamheden, waar nodig procederen
  • No-cure-no-pay
Arbeidrecht

Wij adviseren tandartsen bij alle HR-vraagstukken in uw praktijk. Zo helpen wij u om uw personeelsbeleid te optimaliseren, uw werkgeversrol zo goed mogelijk in te vullen en arbeidsrechtelijke risico’s te beperken.

We adviseren onder andere over:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Personeelshandboeken
  • Verzuim(regelingen)
  • Disfunctioneren en ontslag
Juridisch abonnement

Wij geven praktijkeigenaren en -managers de gelegenheid om het hele jaar door op een laagdrempelige manier vragen te stellen om zo tijdig guidance te ontvangen bij problemen waar zij tegenaan lopen. Door aan de voorkant te adviseren, kunnen we problemen in de kiem smoren en escalatie van de situatie, en daarmee van de kosten, zoveel mogelijk voorkomen.