logo

Medische fouten

Fout gegaan of fout gedaan?

In de gezondheidszorg worden dagelijks vele handelingen verricht. Daarbij kan er iets misgaan. De gevolgen voor de patiënt zijn vaak ingrijpend. Zeker als iemand er blijvend letsel aan overhoudt of erdoor komt te overlijden, is de impact groot.

Van belang is te weten dat er verschillende acties mogelijk zijn, afhankelijk van wat u wilt bereiken. U kunt denken aan een gesprek met de behandelend arts, het indienen van een klacht bij het ziekenhuis en/of zelfs bij de tuchtcommissie.

Als de gebeurtenis ook tot financiële problemen lijdt ontstaat vaak (ook) de noodzaak om de schade te verhalen. Om schade te kunnen verhalen moet vast komen te staan dat er sprake is van een verwijtbaar onzorgvuldig handelen van de behandelaar. Want als een medische behandeling mislukt of niet leidt tot het gewenste resultaat is er niet automatisch sprake van een medische fout. Aan iedere medische behandeling zijn immers gezondheidsrisico’s verbonden. En bij iedere medische behandeling kunnen complicaties optreden. Of er sprake is van een medische fout moet dus uitgezocht worden. Dit vraagt een juridisch medisch onderzoek. Het is belangrijk om te bedenken dat het daarbij niet gaat om de vraag ‘is het fout gegaan?’, maar ‘heeft de behandelend arts of therapeut gehandeld zoals van hem verwacht mag worden?’. Het juridische criterium is dat de hulpverlener moet hebben gehandeld zoals van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot’ mag worden verwacht.

Juist dit juridisch medisch onderzoek is dus van groot belang voor het vinden van antwoorden. Dit onderzoek vindt plaats op grond van uw medisch dossier, dat bij uw arts(en) wordt opgevraagd. Wij werken daarin samen met een gespecialiseerd team van medisch adviseurs.

Letsel na een medische fout, wat nu?

Heeft u letsel opgelopen door medisch handelen?

Voor een juridisch medisch haalbaarheidsonderzoek is het volgende van belang:

  • Uw volledige medische dossier (deze kunt u zelf opvragen)
Vertel ons wat er is gebeurd. Wij nemen vrijblijvend contact met u op.