logo

Category: Kennisblog

DGA-regeling toepassen voor de werknemersverzekeringen: let op uw statuten

lees meer

Kamerbrief van de Minister over maatregelen huurprijzen woonruimte

lees meer

Blogserie: nieuwe DSM-richtlijn

lees meer

Boetebesluit Autoriteit Persoonsgegevens: wat nu?

lees meer

Nieuwe poging om de stikstofimpasse te doorbreken

lees meer

Welke privacy risico’s kleven er aan de Wombo app?

lees meer

Samenwerking in de zorg

lees meer

Participatie in de Omgevingswet

lees meer

Herbenoeming lid van de Commissie van Aanbestedingsexperts

lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA):

lees meer