Category: Kennisblog

Redelijk handelen bij opzegging handelsrelaties

lees meer

Corona en huurbetaling: een update

lees meer

Schadevergoeding wegens schending AVG door gemeente

lees meer

Personenfuik in het Nederlandse bestuursprocesrecht in strijd met Verdrag van Aarhus

lees meer

Wet stikstofreductie en natuurverbetering aangenomen door Tweede Kamer

lees meer

Met een goed vaccinatieprotocol kunt u direct verder

lees meer

Loondoorbetaling tijdens corona

lees meer

Bewijs verzamelen: hoe krijg je inzage in documenten die een andere partij in bezit heeft?

lees meer

Een reorganisatie (door corona- en/of stikstofmaatregelen), hoe werkt dat in de praktijk?

lees meer

Webwinkels en platforms moeten consumenten duidelijk informeren over verkopers

lees meer