logo

Category: Kennisblog

Ontslag van een VvE-bestuur en de Kantonrechter als adviseur

lees meer

Wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden positief ontvangen

lees meer

Green Deal in de zorg

lees meer

Vermindering van de arbeidsduur na twee jaar ziekte: ook aanspraak op een transitievergoeding

lees meer

Het recht op inzage in en/of een kopie van het personeelsdossier op grond van de AVG

lees meer

Is een postcontractueel non-concurrentiebeding toegestaan in een franchiseovereenkomst?

lees meer

Raad van State: Gemeente moet handhavend optreden tegen illegale woningen op bedrijventerrein

lees meer

Foto’s maken van een sportdag op school: kan dat nog steeds onder de AVG?

lees meer

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

lees meer

Reorganiseren per bedrijfsonderdeel ook al maakt de onderneming winst?

lees meer