Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet.

Wat verandert er? 01 juli 2021

Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking, als vervanger van de Drank- en Horecawet (DHW). Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De Alcoholwet

Inrichtingen

Besluit Eisen Inrichtingen bij de DHW wordt bij de nieuwe wet niet overgenomen en vervalt op bijna alle punten. Het Bouwbesluit 2012 is nu leidend.

Oppervlakte-eis

In artikel 10.2 van de Alcoholwet zelf is opgenomen dat een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, ten minste één horecalokaliteit heeft met een vloeroppervlakte van ten minste 35m2. De omschrijving van een lokaliteit is wat gewijzigd en nu gedefinieerd als ‘een ruimte die omsloten is door scheidingsconstructies’. In de DHW stond die oppervlakte eis in het nu vervallen Besluit Eisen Inrichtingen. De gemeente krijgt nu wel de bevoegdheid om nog hogere minimale eis te stellen.

Hoogte-eis

Waar volgens het Besluit Eisen Inrichtingen de minimale hoogte van de vloer af gemeten 2.40 meter was, is de hoogte-eis vanaf 1 juli voor nieuwbouw 2.60 meter en voor bestaande bouw 2.10 meter.

Toiletruimte

Een veel bekritiseerde eis was die ten aanzien van toiletten, waarbij in de oude regeling ten minste 2 volledig gescheiden toiletgelegenheden nodig was, met een of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend deugdelijk drinkwater te kunnen wassen. De toiletruimten mochten bovendien niet rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit een horecalokaliteit en dus moesten die voorportaal hebben.

Het nu geldende Bouwbesluit 2012 schrijft voor nieuwbouw voor twee toiletten zonder verdere eisen van voorportaal en apart handen wassen. Indien er maximaal 15 personen zijn aangewezen op het toilet, dan volstaat één toilet. Voor bestaande bouw geldt dat één toilet volstaat, indien er maximaal 25 personen op zijn aangewezen.

Ventilatie-eis

Was in het Besluit Eisen Inrichtingen een mechanische ventilatie in een horecalokaliteit verplicht met een luchtverversings-capaciteit per vierkante meter vloeroppervlakte, op grond van het Bouwbesluit 2012 is een mechanische afvoer in een horecalokaliteit is niet meer verplicht. Bovendien wordt de luchtverversingscapaciteit gesteld per persoon, waarbij nieuwbouw en bestaande bouw weer verschillen in zwaarte van de eis.

Wederverstrekking aan minderjarigen

De wederverstrekking door een volwassene aan een minderjarige wordt strafbaar. Dit betekent dat het nu strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen, bijvoorbeeld in de horeca, en deze drank dan door te geven aan een minderjarige. De (directe) verstrekker – dus (onder andere) de horecaondernemer – kon al beboet worden voor de verkoop aan een volwassene als die dat aan een minderjarige doorgaf en ook de minderjarige die de alcohol in ontvangst nam. Verder komt er een uitzondering voor 16- en 17-jarige testkopers in het kader van de opsporing.

Stage VMBO

Mochten VMBO-scholieren tot nu toe pas vanaf 16 jaar tijdens de stage in de horeca in het kader van hun opleiding alcohol schenken, vanaf 1 juli 2021 mogen 14- en 15-jarige VMBO-scholieren dat al.

Prijsacties

Aanbiedingen op alcohol voor verkopers ‘voor gebruik elders dan ter plaatse’ mogen maximaal 25% korting geven op de normale verkoopprijs. Zo zijn voor supermarkten/slijters prijsacties voor alcohol als ‘twee halen, één betalen’ niet meer toegestaan. Voor de horeca geldt dat, net zoals in de DHW, gemeenten de bevoegdheid hebben om ‘happy hours’ aan banden te leggen.

Verkoop op afstand

Verbetering van naleving leeftijdscontrole bij ‘alcoholverkoop op afstand’ met meer verantwoordelijkheden voor horecaondernemer. Voor horeca geldt dit bij (online en telefonische) bestelling voor maaltijdbezorging met alcoholverkoop.
Bij aankoop van alcohol, bv via website of bezorgplatform, is het verplicht om een leeftijdsvraag te stellen vóór afronding van aankoopproces. De koper van alcohol moet dan bijvoorbeeld zijn geboortedatum doorgeven of zijn leeftijd aanvinken. Daarnaast moet op website/bezorgplatform worden vermeld dat bij aflevering de leeftijd wordt gecontroleerd.
Op termijn zal de leeftijdsvraag worden vervangen door een leeftijdsverificatiesysteem. De handhaving van alcoholverkoop op afstand komt te liggen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verder wordt elke verkoper van alcohol op afstand verplicht een geborgde werkwijze op te stellen, waarin wordt beschreven hoe ervoor wordt gezorgd dat naleving van de leeftijdsgrens in het hele proces van aankoop tot bezorging goed wordt bewaakt. De verkoper is verantwoordelijk voor naleving, ook als een externe bezorger de alcohol aflevert.
In de DHW was verkoop op afstand niet geregeld.

Alcohol overlast gebied

Gemeenten (met name de G4) krijgen extra mogelijkheden om een alcohol-overlastgebied aan te kunnen wijzen. In dit gebied kan de gemeente dan extra regels instellen met betrekking tot alcoholverkoop. Ook dit onderdeel was niet opgenomen in de DHW.

Sociale Hygiëne Register

Er komt een nieuw landelijk bestuursorgaan die het register sociale hygiëne gaat beheren: de Landelijke Commissie Sociale Hygiëne. Deze nieuwe commissie zal naar verwachting vanaf 1 januari 2022 van start gaan.
Het register sociale hygiëne werd tot nu beheerd door de Landelijke Examen Commissie van de SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca).