Contracteren in het onderwijs

Ook in het onderwijs geldt: afspraak is afspraak. 09 juni 2021

Tijdens het webinar van 3 juni lichtten Yvo Rampersad en Marjoleine van Leerdam, beiden advocaat bij TeekensKarstens advocaten notarissen, de aandachtspunten van het contractrecht in het onderwijs toe. Inkoop, catering, privacy, schoonmaak en vastgoed-gerelateerde contracten: enkele voorbeelden van zaken waar je als onderwijsinstelling goede afspraken over wilt maken. Toch gaat het wel eens mis.

Als instelling zit je soms onbedoeld en ongewenst vast aan leveranciers die niet naar wens leveren. Of kom je erachter dat de gemaakte afspraken geen onvoorziene situaties dekken, bijvoorbeeld nu in tijden van digitaal onderwijs en corona. In de praktijk komt regelmatig voorbij dat scholen blijven betalen, ook al zijn ze niet tevreden met de geleverde dienst. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

In dit webinar lichtte Yvo Rampersad, advocaat bij TK, toe waar je als school op moet letten bij het afsluiten van een contract.

Vervolg webinar

Het webinar gaf een eerste toelichting op de belangrijke onderwerpen. Naar aanleiding van dit webinar biedt TK bezoekers van het webinar en ander geïnteresseerden graag de volgende mogelijkheden aan:

1. Telefonisch consult

Het webinar gaf geen uitgebreide gelegenheid om specifieke vragen van u of uw organisatie te beantwoorden. Wij kunnen ons voorstellen dat er wel vragen spelen, waar u graag een eerste antwoord op of inzicht in wil krijgen. Graag bieden wij u de gelegenheid om deze vragen aan ons te stellen in een telefonisch consult van 30 minuten. Dit consult kan ook via Teams gevoerd worden.

Voor dit telefonisch consult brengen wij geen kosten in rekening.

2. Verwerkersovereenkomsten

Waarom zijn verwerkersafspraken belangrijk: zodra een onderwijsinstelling een derde partij inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens (denk aan: uitbesteden loonadministratie, aanbieden van digitaal lesmateriaal, de leerling-/studentadministratie, het gebruik van clouddiensten) moet de onderwijsinstelling garanderen dat de persoonsgegevens ook in handen van die derde partij veilig zijn.

De AVG bepaalt dat de onderwijsinstelling hiertoe met de derde partij verwerkersafspraken maakt. Zonder goede afspraken loopt de onderwijsinstelling het risico dat persoonsgegevens onbedoeld in verkeerde handen terecht komen (datalek) en ook kan de Autoriteit Persoonsgegevens het ontbreken van verwerkersafspraken sanctioneren met een hoge boete. Alle reden dus om de verwerkersafspraken eens goed tegen het licht te (laten) houden. Hiervoor bieden wij twee diensten aan, te weten:

 • Het geven van een goed voorbeeld via een model verwerkersovereenkomst.
  De kosten hiervoor bedragen € 125 ex btw.
 • Het controleren van uw verwerkersovereenkomst waarbij TK eventuele ‘red flags’ markeert. Hierdoor weet u welke bepalingen moeten worden aangepast. Ook doet TK in de kantlijn concrete suggesties voor verbetering.
  De kosten hiervoor bedragen € 250 ex btw.

3. Algemene voorwaarden

Het hebben en van toepassing verklaren van eigen algemene voorwaarden heeft veel voordelen. Zo kunnen er risico’s worden uitgesloten en aansprakelijkheid – voor zover redelijk – worden beperkt. Daarnaast scheelt het hebben van eigen algemene voorwaarden ook tijd: u kunt deze algemene voorwaarden op meerdere overeenkomsten van toepassing verklaren, zodat u niet bij iedere nieuwe overeenkomst moet onderhandelen over afspraken die zijn opgenomen in algemene voorwaarden. Tot slot bieden algemene voorwaarden ook duidelijkheid, omdat rechten en verplichtingen van beide partijen daarin zijn opgenomen.

Om ervoor te zorgen dat u op een goede manier algemene voorwaarden opstelt en toepast, bieden wij twee diensten aan te weten:

 • Het redigeren van algemene voorwaarden* .
  De kosten hiervoor bedragen € 400 ex btw.* enigszins afhankelijk van de toestand van de huidige algemene voorwaarden. Wij gaan uit van wat wij in de praktijk ervaren als gebruikelijke dossiers.
 • Het opstellen van algemene voorwaarden.
  De kosten hiervoor bedragen € 800 ex btw.

Aanvraag

Wenst u gebruik te maken van één van bovenstaande diensten of meer informatie over dit onderwerp? Stuur dan u verzoek eenvoudig naar ons toe via onderstaand aanvraagformulier.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.