Corona-belastingschulden met ruim 80% verminderd dankzij wet WHOA

03 maart 2022

Ruud de Vaan en Aldwin Heijns hebben een gezamenlijke cliënte begin dit jaar succesvol geholpen bij het saneren van haar belastingschuld. Met behulp van de relatief nieuwe wet WHOA heeft de onderneming kwijtschelding gekregen voor ruim 80% van haar belastingschuld.

Belastingschuld

De cliënte van TeekensKarstens en Moore MTH Noordwijk had in 2020 en 2021 een flinke belastingschuld opgebouwd (met name door uitgestelde loonheffing en omzetbelasting). Het afbetalen van deze belastingschuld zou een groot probleem worden voor de onderneming, terwijl de onderneming zonder die schuld wél levensvatbaar zou zijn.

WHOA

Dankzij de wet WHOA is het vanaf 1 januari 2021 mogelijk om in dit soort situaties van schuldeisers – waaronder de Belastingdienst – te vragen dat zij een (groot) deel van hun vordering kwijtschelden, als aan een aantal wettelijke eisen is voldaan. Als het nodig is kan de sanering via de rechter worden afgedwongen.

Om een succesvol beroep te kunnen doen op de WHOA-regeling is het belangrijk om het saneringsvoorstel juridisch en financieel goed te onderbouwen. TeekensKarstens en Moore MTH hebben in dit geval gezorgd voor een overtuigend saneringsplan, waardoor het in dit geval niet nodig was om naar de rechter te gaan. Naast Ruud de Vaan en Aldwin Heijns hebben ook Gerrit-Jan de Bock en Orlando van Dijk een bijdrage geleverd aan deze zaak.

Een bijzonder element van dit saneringsplan was dat de leveranciers van de onderneming voor 100% betaald worden. Ook al het personeel blijft in dienst. De Belastingdienst heeft volgens het saneringsplan méér ontvangen dan het geval zou zijn geweest in een faillissement. Deze uitkomst was dus het beste voor alle betrokken partijen!

Als u wilt laten beoordelen of de inzet van de WHOA ook uw onderneming zinvol kan zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact op met Gerrit-Jan de Bock van TeekensKarstens of Aldwin Heijns van Moore MTH.