Corona impact: onze ervaringen en sectoroverstijgend advies

16 maart 2020

Het Coronavirus en de ingrijpende (overheids-)maatregelen hebben een ongekende impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen.

Alle sectoren en sectorketens worden geraakt. De Coronaontwikkelingen gaan razendsnel. Besluiten en maatregelen moeten nu worden genomen. Ruimte voor gedegen juridische afwegingen en advisering is er nauwelijks. Juridische vraagstukken worden ingehaald door de werkelijkheid. Er is geen tijd.

Binnen dit crisiskader opereert het TK Corona Expertiseteam vanuit een sectorale benadering. Sector-overstijgend is of/hoe binnen de crisiskaders juridische afwegingen moeten worden gemaakt.

Dit zijn daarbij de belangrijkste handvatten.

1. Bel
Bellen en sparren met het TK Corona Expertiseteam is de meest effectieve vorm om snel goed juridisch advies in te winnen. Voorkom daarmee onnodige tijdsverspilling.

2. Zoek de verbinding
In de business-to-business ziet het TK Corona Expertiseteam mooie voorbeelden van saamhorigheid en verbinding tussen contractpartners onderling.

Enkele voorbeelden die wij tegenkomen: tijdelijke huurverlagingen, mogen afnemen bij andere leveranciers ondanks overeengekomen exclusiviteit, verschuiving van boekingen omdat evenementen worden afgelast, tijdelijke betalingsregelingen, tijdelijke (kosteloze) uitbreiding van licenties voor thuiswerkplekken, het aanbieden van tegoedbonnen bij aanhoudende leveringsproblemen, het versoepelen van contractuele deadlines.

Als het niet nodig is om te juridiseren, doe dat dan niet. Zoek met elkaar de oplossing. Is dat niet mogelijk, probeer dan tijdelijke afspraken te maken onder een wederkerig voorbehoud van alle rechten en weren. Dat ondervangt het probleem gedeeltelijk en parkeert de juridische discussie.

3. Wees alert
Niet alle juridische vraagstukken hebben prioriteit. Focus op de belangrijke zaken.

Vroegtijdige juridische advisering is bij het volgende noodzakelijk:

  • aanvragen van werktijdverkorting terwijl in feite sprake is van een structurele werkvermindering voor een periode van langer dan 24 weken;
  • het voorbereiden en aanvragen van surseance van betaling of faillissement;
  • het voorbereiden en realiseren van een turboliquidatie of andere opheffingswijze;
  • een beroep op (contractuele) overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of de redelijkheid en billijkheid die de nakoming van cruciale overeenkomsten verhindert;
  • de bescherming van persoonsgegevens in geval van Coronabesmetting(en) van personeel.

4. Volg de ontwikkelingen
De overheid heeft voor verschillende sectoren aangegeven te komen met steunmaatregelen. Gezien de omvang van de economische schade, is het de verwachting dat op alle niveaus bijzondere steunmaatregelen zullen volgen. Het is belangrijk om die ontwikkelingen op de voet te volgen.