Coronabeleid | Wij borgen voor u 1,5 meter afstand

TK hanteert daarom beperkte maatregelen 12 november 2021

Welkom bij TK

In verband met de coronamaatregelen hebben wij onze processen en onze communicatiewijze hierop aangepast.

Hieronder leest u meer over onze dienstverlening waarbij we ons houden aan de basismaatregel: 1,5 meter afstand.

Afspraken op kantoor

U bent – op afspraak – welkom op ons kantoor als u geen corona-gerelateerde klachten heeft. Wij vragen u vooraf een afspraak te maken, zodat wij de basismaatregel (1,5 meter afstand) kunnen waarborgen. Onze collega’s houden tijdens uw bezoek gepast afstand en – in verband met de geldende hygiëneregels – schudden zij u niet de hand. Vanzelfsprekend bieden wij u ook de mogelijkheid om uw handen te desinfecteren.

Video-bespreking

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een video-bespreking te plannen met onze advocaten en notarissen.

Afspraken bij u thuis of uw bedrijf

Onze adviseurs komen wanneer wenselijk bij u of uw bedrijf langs voor een bespreking of het ondertekenen van akten.

Notariaat

Ondertekenen van akten

  • Per volmacht
    De afspraken voor de ondertekening van notariële akten gaan door, mits u geen ziekteverschijnselen heeft. Waar mogelijk passeren wij de door ons opgestelde notariële akten nog altijd zoveel mogelijk bij volmacht om 1,5 meter te kunnen waarborgen in onze wachtruimtes. De behandelaar van uw dossier zal met u bespreken hoe hier invulling aan gegeven kan worden.
  • Vragen en opmerkingen
    Uiteraard kunt u met al uw vragen en opmerkingen over door ons opgestelde documenten bij ons terecht. De contactgegevens van de behandelaar van uw dossier kunt u terugvinden onderaan de e-mails welke u van ons kantoor ontving.
  • Op kantoor tekenen 
    Wanneer na overleg met u is besloten om uw akte(n) in uw bijzijn te tekenen op ons kantoor, dan vragen wij u om ons kantoor te bezoeken met de in de akte(n) genoemde personen. In verband met het borgen van 1,5 meter afstand, kunnen eventuele adviseurs, makelaars, ouders en kinderen alleen in overleg met ons aanwezig zijn. Geef uw wensen tijdig aan, zodat wij kunnen bekijken wat er mogelijk is.

Bezoek aan ons kantoor en verkoudheid c.q. ziekteverschijnselen?

Als er enige twijfel is over uw gezondheid verzoeken wij u nog steeds vriendelijk ons dit – voorafgaand aan uw bezoek aan ons kantoor – door te geven aan uw contactpersoon. De contactgegevens van de behandelaar van uw dossier kunt u terugvinden onderaan de e-mails welke u van ons kantoor ontving.

Op basis van de adviezen en richtlijnen van het RIVM stellen wij onze werkwijze waar nodig bij. Wij houden u hiervan op de hoogte.