M&A deals in de Tech-industrie.

Recordhoogte aan transacties. 03 maart 2022

Vorig jaar was er sprake van een ware hausse aan fusies en overnames. De wereldwijde dealwaarde steeg tot een recordhoogte. De tech-industrie speelde daarin een grote rol.

De florerende fusiemarkt is een teken van economisch herstel na het uitbreken van de coronapandemie. Het herstel werd grotendeels gevoed door de beschikbaarheid van goedkope financiering, aantrekkende aandelenmarkten en fiscale stimuleringsmaatregelen die zijn ingevoerd door nationale overheden.

Vooruitzichten

Dealmakers verwachten dat de dealactiviteit in 2022 gelijk blijft of toeneemt. Dat geldt ook op het gebied van technologie, media en telecommunicatie. In zijn algemeenheid komt dat door een aanhoudende groei in deze sector en veranderingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Drie trends zijn momenteel waar te nemen.

I. Marktkansen leidt tot consolidatie

Innovatie en technologie, in combinatie met een gunstig klimaat voor het aantrekken van kapitaal, hebben in 2021 wereldwijd geleid tot een aanzienlijke groei van het aantal tech-bedrijven. Die bedrijven gebruiken fusies en overnames veelal om hun marktpositie te versterken.

II. Technische convergentie

Technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI) en Internet of Things (IoT), hebben geleid tot technologische convergentie. Hiermee wordt bedoeld dat een technologie ingebed is geraakt in de (klassieke) producten of diensten van een bepaalde bedrijfstak, zoals de zorg of de auto-industrie. Deze zogenaamde ‘hybride-tech’-bedrijven zijn interessant en actief in de fusie- en overnamepraktijk, hetzij als overnemende partij of als doelwit om te verwerven.

III. Kapitaalinvesteringen

De bedrijfsmodellen van de nieuwe generatie technologiebedrijven zijn goedkoper en schaalbaarder dan voorheen. Hierdoor neemt de waardering van die ondernemingen toe en wordt het vaak gemakkelijker om financiering aan te trekken. Het hoge aantal veelbelovende tech-bedrijven zullen naar verwachting in 2022 verdere kansen voor fusies en overnames creëren.