Green Deal in de zorg

12 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober jl. heeft minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een zogenoemde Green Deal afgesloten met 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven.

Een Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Deze partijen lopen soms tegen problemen aan als zij een duurzame stap willen maken. Met hulp van de Rijksoverheid, door middel van een Green Deal, kunnen knelpunten worden opgelost. De Rijksoverheid kan zich bijvoorbeeld inzetten om wet- en regelgeving aan te passen. Op die manier kan de Rijksoverheid de administratieve lasten voor bedrijven terugdringen. Een Green Deal helpt bij het uitvoeren van duurzame plannen, zoals plannen voor energie, klimaat, water, grondstoffen en voedsel.

Green Deal van 10 oktober 2018: groener maken van de zorg

Brancheorganisaties van verschillende takken in de zorg en hun individuele leden namen het initiatief tot het sluiten van de Green Deal van 10 oktober 2018. Het doel van deze Green Deal is het groener maken van de zorg en het verhogen van de kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid in de zorg.

Dit doel moet onder andere worden bereikt door het reduceren van de CO2 uitstoot, duurzame bedrijfskleding, het scheiden van afval, het tegengaan van voedselverspilling en groene energie. Brancheorganisaties van zorgaanbieders activeren hun leden en verhogen het bewustzijn bij bestuur en zorgverleners.

Lees de samenvatting van deze Green Deal