Grote impact WAB in ‘flexsectoren’ zoals hospitality

15 oktober 2019

De meeste ondernemers zijn inmiddels bekend met de nieuwe wet ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) maar vaak niet met de impact op hun organisatie. Omdat in de horeca één op de vier werknemers werkt op basis van een oproepcontract én er sprake is van een nijpend personeelstekort, is het belangrijk goed zicht te hebben op de veranderingen.

De WAB zal vanaf haar werking op 1 januari 2020 direct haar tanden laten zien. Zo stelt fleXmarkt dat de WAB een financiële negatieve impact zal hebben op organisaties die veelal werken met flexibele werkvormen, zoals de horeca.

Seizoenwerkers

Voor veel horecabedrijven zijn seizoenwerkers ideaal om een tijdelijke piek op te vangen. Nu het aantal werkzame personen in de horeca medio 2019 bijna een half miljoen mensen aantikt, één op de vier in de horeca werkt op basis van een oproepcontract én er sprake is van een nijpend tekort aan personeel, is het belang van (de impact van) de WAB voor de horeca groot.

Overgang flexibele naar vaste arbeid eenvoudiger maken

Met de WAB probeert de overheid de nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid uit 2014, de ‘WWZ’ genoemd, te repareren. De doelen van de WWZ zijn grotendeels niet gehaald, zoals bijvoorbeeld het doel om de overgang van flexibele arbeid naar vaste arbeid eenvoudiger te maken.

Met de invoering van de WAB probeert de overheid dit alsnog te bewerkstelligen, met name door oproepkrachten meer te beschermen.

  • Eén van de WAB-maatregelen is dat een oproepkracht ten minste vier dagen van tevoren ingeroosterd moet worden. Het kan voorkomen dat de oproep wordt ingetrokken vanwege het slechte weer op de dag waarvoor is opgeroepen. In dat geval moet de oproepkracht wél zijn uren uitbetaald krijgen. Ook geldt er een minimumduur van drie uur per oproep.
  • Daarnaast is de werkgever verplicht om de werknemer (steeds) na twaalf maanden een aanbod te doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan het gemiddelde aantal loonuren in de voorafgaande 12 maanden. Hier staat tegenover dat een werkgever per 1 januari 2020 tot driemaal toe de oproepkracht een jaarcontract mag aanbieden. De WAB past de ketenregeling derhalve aan.

De hierboven genoemde wijzigingen betreffen een kleine greep uit de vele wijzigingen die de WAB teweeg zal brengen. Met de WAB verandert bijvoorbeeld ook de transitievergoeding, het ontslagrecht, de WW-premies en payrolling.

Wat deze veranderingen precies inhouden en welke impact deze maatregelen hebben op de Retailsector, heb ik uitvoering besproken tijdens het seminar ‘WAB’ op 26 september jl. bij TK in Alphen aan den Rijn.

Heeft u het seminar gemist en/of heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact op met TeekensKarstens.