Huis in Frankrijk: is de vererving goed geregeld?

26 juni 2021

Frankrijk heeft inmiddels een ‘code geel’ reisadvies. Het wordt dus makkelijker om naar het vakantiehuis in Frankrijk te gaan zonder allerlei quarantaine voorschriften. Kijken of alles er goed bij staat, hoe het is met de tuin, en in regio’s waar het in de winter flink vriest, met de waterleidingen. Maar eerst en vooral: er weer te zijn!

Misschien heeft u zich in deze coronatijden wel eens afgevraagd hoe het zit met de vererving van het Franse huis. Is het nu nodig om daar iets aparts voor te regelen?

Europese Erfrechtverondening

Sinds 6 jaar is er een Europese Erfrechtverordening. Frankrijk en Nederland en aantal andere Europese lidstaten zijn daarbij aangesloten. Daarin is geregeld dat de erfrechtregels van het land waar je woont van toepassing zijn op je hele nalatenschap, ook al zijn er bezittingen buiten je woonland.

Stel dat u uw woonplaats heeft in Nederland. En u heeft een vakantiehuis in Frankrijk. Dan is het Nederlandse erfrecht van toepassing, ook op de vererving van het Frans huis. Dat was voor de invoering van de Europese verordening anders. Voor het huis in Frankrijk gold dat het Franse erfrecht daarop van toepassing was en daarvan kon je niet afwijken.

In het Franse erfrecht kun je de positie van de langstlevende partner minder goed beschermen en dat was vaak een zorg. Nu wordt het Nederlandse erfrecht, en dus ook wat u in uw testament heeft bepaald, in Frankrijk volledig gerespecteerd. Of u nu wilt dat het huis naar de langstlevende gaat of naar de kinderen of naar anderen.

Kun je voor een ander rechtsstelsel kiezen?

De keuze in de Europese erfrechtverordening is zeer beperkt. Het rechtsstelsel van het land van je woonplaats is van toepassing en daarop bestaat één uitzondering. Je mag een rechtskeuze uitbrengen voor het land van je nationaliteit (van een aangesloten lidstaat).

Voor de erfrechtregels uit het Burgerlijk Wetboek van de aangesloten lidstaten heeft de verordening eenduidigheid gebracht. Het systeem is helder en overzichtelijk. Voor de fiscale regels is er geen uniformering. Voor de erfbelasting geldt dat ieder land afzonderlijk bepaalt of er wordt geheven. En dan geldt dat bij een huis in Frankrijk zowel de Nederlandse fiscus heft, als ook de Franse. Dubbele erfbelasting dus, met weliswaar een bescheiden tegemoetkoming, maar geen kwijtschelding door bijvoorbeeld één van de landen. Laten we hopen dat ook op het terrein van de erfbelasting er Europese regels komen die deze dubbele heffing tegengaan.

De vererving van uw huis in Frankrijk

Is uw testament, voor wat betreft uw huis in Frankrijk, afgestemd op uw wensen? Als u twijfelt, laat het checken door een van de notarissen, gespecialiseerd in familie-en erfrecht, verbonden aan TK.