Uitspraak rechter in kort geding brengt duidelijkheid binnen Jeugdzorg.

Veel landelijke aandacht voor specifieke kwestie. 06 augustus 2020

De afgelopen periode trok het kort geding rondom de zorg van een 14-jarige jongen de aandacht van de landelijke media.

In deze kwestie, tussen de gemeente Katwijk en de ouders van de jongen, stond de vraag centraal in hoeverre de gemeente Katwijk aan haar verplichting voldeed om passende zorg aan te bieden. Jeugdzorg valt namelijk onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. De ouders stelden dat de gemeente Katwijk hieraan niet voldeed omdat hun zoon geen zorgplek binnen de eigen regio werd aangeboden.

TK stond de gemeente Katwijk bij in het duiden van de grens tussen wensen, plichten en mogelijkheden. De rechter heeft hierin TK en dus de gemeente Katwijk in het gelijk gesteld. Met deze specifieke uitspraak geeft de rechter in algemene zin een duidelijkere grens aan tot waar de zorgplicht van een gemeente reikt.

De gemeente Katwijk blijft betrokken bij het vinden van een structurele oplossing die dichter bij de wens van de ouders ligt. De uitspraak in dit kort geding is hier na te lezen.