Whitepaper: Het kostenverhaal onder de Omgevingswet

De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen. 11 februari 2022

Volgens de laatste berichten zal de nieuwe Omgevingswet in januari 2023 intreden.

Het kostenverhaal

Gemeenten zijn verplicht om de kosten van openbare voorzieningen en de ambtelijke inzet voor de voorbereiding van ruimtelijke besluiten op ontwikkelaars van bouwplannen te verhalen. Die verplichting zal onder de Omgevingswet blijven bestaan. Het systeem van het kostenverhaal zal wel op onderdelen wijzigingen en er worden enkele nieuwe instrumenten geïntroduceerd.

TK heeft een whitepaper opgesteld die de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen op het kostenverhaal behandelt.

Naslagwerk

Voor gemeenten en ontwikkelaars is het van belang om op de hoogte te zijn van de wijzigingen en wat die betekenen in de praktijk. Deze uitgave vormt een compleet document en zet puntsgewijs de belangrijkste elementen uiteen. Het document dient als naslagwerk voor hen die in de praktijk met dit onderwerp te maken krijgen.

Blijf op de hoogte

Zorg dat u volledig op de hoogte bent en download hier de whitepaper Kostenverhaal onder de Omgevingswet kosteloos.

Later dit jaar zal Floris van Galen, auteur van deze whitepaper, een cursus geven waarin hij ook de inhoud behandelt. Deze cursus geeft u ook de gelegenheid om te bespreken wat de wijzigingen voor u concreet in de praktijk inhouden. Wilt u de cursus bijwonen, geef dat dan eenvoudig aan via onderstaande contactgegevens.