Gebruikmaken van de jubelton? Doe het dit jaar!

Verhoogde belastingvrije schenking voor eigen woning vervalt 15 juni 2022

Het jaar 2022 is het laatste jaar waarin u gebruik kunt maken van de verhoogde belastingvrije schenking van € 106.671, de zogenaamde jubelton. Per 1 januari 2023 zal de jubelton al worden verlaagd naar een vrijstelling van ‘nog maar’ € 27.231. Per 1 januari 2024 zal de jubelton volledig verdwijnen. Kortom, wenst u hier nog gebruik van te maken, doe dat dan nog dit jaar.

De belastingvrije schenking voor de eigen woning stond al een lange tijd ter discussie. Niet geheel onverwacht zal de jubelton dus nu ook worden afgeschaft. De jubelton is in het leven geroepen om starters een beter kans te geven op de woningmarkt. Helaas heeft deze regeling averechts effect gehad. De prijzen van starterswoning zijn sinds de invoering van de jubelton alleen maar toegenomen.

Voorwaarden voor het schenken van de jubelton:

  • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn;
  • De schenking mag alleen gebruikt worden ten behoeve van de koopwoning;
  • Zolang er wordt voldaan aan de bovenstaande voorwaarden mag de schenking over een termijn van 3 jaren worden gespreid.

Waarvoor mag de jubelton gebruikt worden?

Zoals hiervoor al is benoemd, mag de schenking alleen worden gebruikt ten behoeve van een eigen woning waaronder:

  • Een eigen woning kopen of verbouwen;
  • De hypotheek of restschuld van uw eigen woning aflossen;
  • De rechten van erfpacht of opstal van uw eigen woning afkopen.

Let op: de jubelton kan niet gebruikt worden voor bestedingen voor een tweede woning, een vakantiehuis of een beleggingspand.

Nu schenken, later besteden

De schenking in 2022 van € 106.671 kan ook verspreid worden over 2022, 2023 en 2024*. Ook wanneer de ontvanger in 2022 nog géén woning koopt, kan de verhoogde belastingvrije schenking van 2022 nog steeds worden geschonken. Er dient dan in de schenkingsovereenkomst te worden opgenomen, dat het geld in 2022 of in de daaropvolgende 2 kalenderjaren* wordt besteed aan de eigen woning. Door het opnemen van deze voorwaarde hoeft er geen schenkbelasting te worden betaald wanneer de ontvanger in de 3 jaren géén eigen woning koopt. De ontvanger moet dan wel de verkregen schenking terugbetalen aan de schenker.

* Let op: De staatssecretaris van Financiën heeft aan de Tweede Kamer voorgesteld de spreidingsmogelijkheid te laten vervallen voor de schenkingen die voor het eerst in 2023 worden gedaan. Verder wil hij de spreidingsmogelijkheid voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan beperken tot twee jaar. Dit laatste betekent dat het bij een schenking in 2022 onbenut gebleven deel van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut voor een schenking in 2023 maar niet meer voor een schenking in 2024. 

Wat kan de notaris voor u regelen? 

Een notariële akte is niet vereist voor de schenking van de jubelton. Wel kan de notaris een overeenkomst voor u opstellen, om bijvoorbeeld te zorgen dat de schenking bij echtscheiding van de ontvanger van de schenking en zijn partner bij de ontvanger zal blijven, en niet voor een deel zal toekomen aan de partner.

Ook als u nu wilt schenken aan één kind en dit bij overlijden wilt recht trekken, kan de notaris u van dienst zijn.