Pas op voor merkinbreuk na opzegging samenwerkingsovereenkomst.

Leg afspraken goed vast. 03 maart 2022

Wanneer een samenwerking wordt aangegaan voor de (exclusieve) verkoop van merkproducten is het verstandig om goede afspraken te maken.

Mag de samenwerking bijvoorbeeld per direct worden beëindigd of moet een bepaalde opzegtermijn in acht worden genomen? Mag de distributeur/dealer domeinnamen registreren of social media kanalen gebruiken waarin het merk voorkomt? En wat gebeurt er met die domeinnamen en social media kanalen als de samenwerking eindigt?

In een recente uitspraak van rechtbank Den Haag waren alleen mondelinge en geen schriftelijke afspraken tussen de merkhouder Auro-Soma en distributeur Mensys gemaakt. Nadat Mensys was gaan samenwerken met een oud-werknemer van Auro-Soma, heeft Auro-Soma de samenwerking met Mensys opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Mensys vond deze opzegtermijn te kort, maar de rechtbank oordeelde dat Auro-Soma de samenwerking op deze wijze mocht opzeggen. Na de beëindiging van de samenwerking mocht Mensys de merken van Auro-Soma niet meer gebruiken. Door gebruik te blijven maken van de merken, maakte Mensys inbreuk op de merken van Auro-Soma. De rechter beval Mensys daarom om alle inbreuken op de merken te staken, zoals in domeinnamen en social media kanalen. Bovendien moest Mensys op eigen kosten de domeinnamen overdragen aan Auro-Soma.

Worden uw merken ook na beëindiging van de samenwerking gebruikt en wilt u weten of u hiertegen op kunt treden? Of wilt u weten of de samenwerking per direct of met een opzegtermijn mag worden opgezegd? Neem dan contact op met één van onze specialisten.