Voorstel EU-Verordening AI

Nederland maakt standpunt bekend 15 juni 2021

Op 21 april 2021 heeft de Europese Commissie het voorstel voor een verordening voor kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gepresenteerd. Het doel van de verordening is om ervoor te zorgen dat binnen de EU gebruik wordt gemaakt van veilige en betrouwbare AI-systemen. Ook heeft de verordening tot doel om investeringen en innovatie in AI te faciliteren.

Op 31 mei 2021 is het Nederlandse standpunt ten aanzien van het voorstel bekend gemaakt. Dit geeft informatie over hoe Nederland zich tijdens de debatten over het voorstel zal opstellen. Het kabinet laat weten positief tegenover (de doelstellingen van) het voorstel te staan en in te zien dat er nieuwe regels en instrumenten nodig zijn voor de inzet van AI-systemen. Ook kan het kabinet zich vinden in het streven van de EU om een standaard op te zetten voor betrouwbare en veilige AI.

Wel heeft het kabinet bij het huidige voorstel meerdere vragen en bezwaren. Zo stelt het kabinet dat:

  • Het bij verschillende gehanteerde definities en formuleringen aan helderheid ontbreekt, waaronder de definities van ‘provider’, ‘gebruiker’ en de ‘ingebruikname’ van AI-systemen en de formulering van de verboden en de hoog-risico categorieën. Dergelijke onduidelijke definities en formuleringen zijn onwenselijk, omdat ze zorgen voor (rechts)onzekerheid;
  • De gekozen systematiek in de praktijk wellicht niet uitvoerbaar en/of haalbaar is voor organisaties. De geformuleerde procedures zullen ervoor zorgen dat de organisaties en bedrijven aanpassingen moeten doorvoeren in hun werkwijze en extra capaciteit en specifieke kennis in huis moeten halen om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
  • Er voldoende ruimte voor evaluatie en bijsturing nodig moet zijn.

Meer weten over het Nederlandse standpunt ten aanzien van het voorstel? Lees het volledige document hier.