TK begeleidt ondernemers in de aanvraag NOW-regeling.

Wees waakzaam bij uw aanvraag: houd zicht op de toekomst en de consequenties. 02 april 2020

Veel ondernemers bevinden zich in onzekere tijden. Niemand weet hoe lang de coronacrisis en de geldende maatregelen nog duren. Eén van de eerste zorgen voor ondernemers is het eigen personeel door blijven betalen. Om daar in te kunnen voorzien heeft het kabinet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, ook wel de NOW, afgekondigd.

Wees waakzaam bij uw aanvraag NOW

Overweegt u een aanvraag NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) te doen bij het UWV? Wees dan waakzaam voor de juridische consequenties op de (midden-)lange termijn.

Houd controle, ook op de toekomst

Hoewel de acute economische druk op uw organisatie groot is, is het zaak dat u juist nu ook blijft nadenken over uw bedrijfsvoering in de toekomst. Eén van uw eerste zorgen zal het doorbetalen van het eigen personeel zijn. De NOW is hiervoor een goede oplossing. Maar een aanvraag brengt ook juridische consequenties met zich voor uw bedrijf in de nabije en verdere toekomst.

Zorg ervoor dat u of uw boekhouder, uw controller of uw accountant zich dit in deze fase realiseert en houd controle op de juridische onderwerpen. Blijf de juiste vragen stellen, zoals onder andere:

 • Is het indienen van een NOW aanvraag voor de toekomst de beste oplossing?
 • Welke consequenties heeft de NOW op het gebied van arbeidsrecht in de toekomst?
 • Wat zijn de consequenties als er een verkeerde beslissing is genomen?
 • Liggen zaken voldoende vast?

Een aanvraag is vanaf 6 april 2020 eenvoudig gedaan. Nu overzicht krijgen in alle consequenties is gecompliceerder.

Waarom TK inschakelen bij uw aanvraag NOW?

Beslissingen van nu hebben juridische gevolgen voor de toekomst. Uw belangen gaan verder dan de tijdelijke oplossing via de NOW. Daarnaast is het correct invullen van de aanvraag NOW cruciaal voor het snel verkrijgen van de tegemoetkoming.

TK overziet het geheel en is in staat uw economische belangen van nu te koppelen aan uw juridische belangen van de toekomst. Als regisseur kunnen wij u en uw boekhouder of accountant bijstaan in het geheel. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en adviseren waar nodig.

Wees waakzaam voor het betalen aanvraag NOW

TK staat ondernemers, controllers, boekhouders en accountants bij om tot de juiste beslissingen te komen. Wij kunnen volledig inzicht geven in alle juridische onderwerpen die nu en in de toekomst van toepassing (kunnen) zijn.

Wees waakzaam voor het betalen voor een aanvraag NOW; de aanvraag zelf is immers een eenvoudige handeling. TK staat voor vakmanschap. Zodat u nu en ook over drie maanden met vertrouwen in de toekomst verder kunt.

Aanvraagformulier

Ons corona expertiseteam staat voor uw klaar om een eerste advies van aanpak te geven. Neem vrijblijvend contact met onze adviseurs op met uw vragen en overwegingen. Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen binnen een werkdag contact met u op.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welke oplossing biedt de NOW?

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid een nieuwe regeling, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), gemaakt. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen en hopelijk het hoofd boven water houden. De NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting.

Het maakt niet uit of uw bedrijf groot of klein is en of uw medewerkers een vast of flexibel contract hebben. Alle ondernemingen in Nederland kunnen per 1 maart jl. in principe een beroep doen op de NOW. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

De tegemoetkoming kan oplopen tot 90% van uw loonkosten. Hoeveel u precies ontvangt, hangt af van het percentage verloren omzet. De gespecialiseerde advocaten van TK kunnen snel en effectief uw NOW-aanvraag afhandelen, zodat u verder kunt.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, hoe werkt het?

De NOW is de opvolger van de regeling werktijdverkorting en is ingegaan op 1 maart 2020. De belangrijkste vragen en antwoorden inzake de NOW staan overzichtelijk opgenomen op deze webpagina van de Rijksoverheid.

De belangrijkste punten zijn:

 • U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020.
 • De NOW biedt u als werkgever een tegemoetkoming van maximaal 90% in de door u te maken loonkosten, zolang u uw medewerkers 100% van hun salaris blijft betalen en geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt.
 • Uw NOW-aanvraag bevat een schatting van het verwachte omzetverlies. Op basis van dit bedrag ontvangt u na goedkeuring alvast een voorschot op uw tegemoetkoming (in ieder geval 80%).
 • UWV betaalt een voorschot op de tegemoetkoming voor een periode van drie maanden, welke – indien nodig – na afloop eenmalig met drie maanden verlengd kan worden.
 • Houd er rekening mee, dat achteraf wordt vastgesteld hoe groot uw daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Bij grote aanvragen zult u een accountantsverklaring moeten overleggen.
 • De definitieve tegemoetkoming wordt vastgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Als u uw verlies aan inkomsten te klein heeft ingeschat en dus te weinig tegemoetkoming ontvangen heeft, kunt u aanspraak maken op nabetaling. Heeft u te veel ontvangen? Dan zal het teveel uitgekeerde bedrag worden teruggevorderd.

Hoogte tegemoetkoming bij omzetverlies

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maar maximaal 90% van de loonsom.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • bij een omzetverlies van 100% ontvangt u 90% van de loonsom;
 • bij een omzetverlies van 50% ontvangt u 45% van de loonsom;
 • bij een omzetverlies van 25% ontvangt u 22,5% van de loonsom.