Overbruggingskrediet voor startups en scale-ups

30 april 2020

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups en scale-ups een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). TK informeert waar en hoe u deze aanvraag kunt indienen.

Aanvraag overbruggingskrediet

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups en scale-ups een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Deze aanvraag moet worden ingediend bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Door het kabinet is in de eerste fase € 100 miljoen gereserveerd voor de COL.

Voor wie is deze regeling?

Een ‘startup’ wordt voor de COL gedefinieerd als ‘een niet-beursgenoteerde onderneming die op het moment van aanvraag van de COL maximaal vijf jaar ondernemingsactiviteiten in stand houdt en die niet is ontstaan uit een fusie’. Van een ‘scale-up’ is voor de COL sprake bij ‘een bedrijf met 10 tot 250 werknemers, waarvan de werkgelegenheid of omzet in de afgelopen vijf jaar met minstens 60 procent is gegroeid’.

Welke bedragen gelden er?

De leningen die kunnen worden aangevraagd variëren tussen de € 50.000 en € 2.000.000. Bij leningen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er is sprake van een vast rentetarief ad 3%. Streven van de ROM’s is om de aanvragen voor leningen onder de € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor aanvragen boven € 500.000 is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen.

Het eerste jaar van de lening is aflossingsvrij, daarna wordt er in 2 jaar lineair, per kwartaal afgelost (inclusief rentebetalingen). Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen.

Via de website van ROM Nederland kunnen aanvragen worden gedaan en zijn ook de relevante leningsovereenkomsten beschikbaar.

Zie voor meer informatie: