Overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021: hoeveel gaat u betalen?

22 september 2020

Op Prinsjesdag werd onder meer het Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting gepresenteerd. Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van de tarieven overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021. Maar wat houdt dit voorstel precies in?

Huizenkopers tot 35 jaar

Als het wetsvoorstel aangenomen wordt betalen jonge huizenkopers vanaf 1 januari 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting meer. Op Prinsjesdag werd bekend dat dit niet alleen geldt voor starters, maar voor alle personen tussen de 18 en 35 jaar die nog niet eerder deze vrijstelling hebben toegepast. Dus ook personen tussen de 18 en 35 jaar die al een woning bezitten hebben nog recht op deze eenmalige vrijstelling wanneer zij een nieuwe woning in eigendom verkrijgen én zelf in deze woning gaan wonen (de eigen woning).

Maar wat nu als u samen een woning koopt en één van de kopers is ouder dan 35? In dat geval betaalt de koper jonger dan 35 jaar geen overdrachtsbelasting over zijn of haar aandeel. De partner boven de 35 jaar betaalt 2% over zijn of haar aandeel.

Beleggers en investeerders

Daarentegen gaan kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, zoals beleggers en investeerders, vanaf 1 januari 2021 8% overdrachtsbelasting betalen in plaats van het huidige tarief van 2%.

Geldige datum overdrachtsbelasting

Voor de overdrachtsbelasting geldt het moment dat u de akte van levering bij de notaris tekent. Voor jonge huizenkopers die gebruik kunnen maken van de vrijstelling kan het gunstig zijn om de overdrachtsdatum na 1 januari 2021 plaats te laten vinden. Voor beleggers en investeerders is het juist gunstig om nog in 2020 bij de notaris aan tafel te zitten om de akte van levering te tekenen.