logo

Nieuws

Actueel

Waarde gronden voor bovenplanse voorzieningen moet in exploitatieplan worden geraamd als inbrengwaarde

25 juni 2018 door Floris van Galen, , Floris van Galen
De Raad van State heeft geoordeeld dat de waarde van gronden die nodig zijn voor bovenplanse voorzieningen in het exploitatieplan moeten worden geraamd op dezelfde wijze als de bepaling van de inbrengwaarde van de gronden in het plangebied.

Medezeggenschap: Hoge Raad bevestigt lijn van de rechtspraak van de Ondernemingskamer

25 juni 2018 door Ginny Kessels
Centraal stond de vraag naar de reikwijdte van de toetsingsnorm die de Ondernemingskamer dient te hanteren in geschillen over het adviesrecht.

De Hoge Raad buigt zich in twee nieuwe arresten over de billijke vergoeding

18 juni 2018 door Roos Tijssen
De Hoge Raad wijst twee arresten over billijke vergoeding. Eén arrest heeft betrekking op de billijke vergoeding bij een ontbindingsverzoek van werknemer wegens verwijtbaar handelen van de werkgever, het andere arrest op de billijke vergoeding als alternatief voor herstel van de arbeidsovereenkomst.

Facebookpagina beheerder gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke

08 juni 2018 door Lex Keukens
Tot voor kort was het niet duidelijk of het beheren van een fanpagina op sociale media ook privacy-verplichtingen op grond van de AVG met zich mee brengt. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) deed een uitspraak over de verantwoordelijkheden die rusten op de beheerder van een Facebook fanpagina.

De gok op alleen een billijke vergoeding: een potentiële handenbrander

06 juni 2018 door Chris Simonis
De nadruk in het huidige ontslagrecht ligt op een systeem waarbij de arbeidsovereenkomst alleen dan wordt ontbonden als daar een goede grond voor is. In de wet zijn daartoe een aantal limitatief opgesomde gronden opgenomen.