logo

Nieuws

Actueel

Raad van State waarschuwt voor vele open normen in Omgevingswet

27 mei 2019 door Karien Lagrouw
Op 11 april jl. heeft de Raad van State haar jaarverslag gepubliceerd met ontwikkelingen in wetgeving en bestuur van het afgelopen jaar. Een opvallend zorgpunt dat de Raad van State naar voren brengt, is dat de wetgever bij het maken van wetgeving steeds vaker kiest voor kaderwetgeving. Een voorbeeld daarvan is de nieuwe, meer flexibele, Omgevingswet, waarbij echter een eenvoudige rekensom laat zien dat uiteindelijk slechts 5% van de regelgeving door het parlement tot stand is gebracht.

Minister doet uitspraak: Gemeente bepaalt niet het beleid van een corporatie, geen verplichting tot bijdrage aan particuliere woningen

22 mei 2019 door Edward van Lent
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een bindende uitspraak gedaan in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron. De gemeente en de corporatie verschillen van mening over de vraag of de gemeente in het kader van prestatieafspraken een corporatie kan verplichten om uit eigen middelen te investeren in de aanpak van de particuliere woningvoorraad.

Ontslag van een VvE-bestuur en de Kantonrechter als adviseur

21 mei 2019 door Joost Donkersloot
Op 9 april jl. deed de Kantonrechter van de rechtbank Overijssel een uitspraak over het ontslag van een VvE-bestuur. Naast de juridische overwegingen omtrent het ontslagbesluit van de vergadering, vond de kantonrechter het kennelijk raadzaam om de leden van de VvE nog een advies voorbij de rechtsstrijd mee te geven, teneinde nieuwe ruzies binnen de VvE – en daarmee natuurlijk ook potentiële procedures - te voorkomen.

Het belang van het boekjaar: alles op een rij

17 mei 2019 door Maarten van Haren, Emily Hyde
In de statuten van een rechtspersoon wordt vermeld wat het boekjaar van deze rechtspersoon is. Meestal wordt opgenomen dat het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar. In dat geval begint het boekjaar op 1 januari en eindigt deze op 31 december van een jaar. Dit is echter niet altijd het meest gunstig.

Roerend of onroerend? Deel 3

09 mei 2019 door Edward van Lent
In januari schreef ik al dat de vraag of een zaak 'roerend' of 'onroerend' is de juridische gemoederen bezighoudt, niet alleen in het civiele recht, maar ook fiscaalrechtelijk komt deze vraag aan de orde. Dat komt omdat er bij dit vraagstuk geen tussenweg is. Het is zwart-wit: óf een zaak is roerend, óf een zaak is onroerend, met alle uiteenlopende civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van dien.