logo

Nieuws

Actueel

Green Deal in de zorg

12 oktober 2018 door Yvo Rampersad
Op woensdag 10 oktober jl. heeft minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een zogenoemde Green Deal afgesloten met 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven. Een Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Het recht op inzage in en/of een kopie van het personeelsdossier op grond van de AVG

11 september 2018 door Debby Boulassel, Jolien van Ham
In artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het recht op inzage in persoonsgegevens opgenomen. Op basis van dit artikel kunnen ook medewerkers bij hun werkgever vragen om inzage in het personeelsdossier of zelfs om een kopie daarvan. Dit is overigens niet helemaal nieuw want ook de voor de invoering van de AVG geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kende al het recht op een overzicht van verwerkte persoonsgegevens. Dit ging alleen minder ver dan de huidige bepaling in de AVG, op basis waarvan niet alleen inzage in bijvoorbeeld een personeelsdossier kan worden verlangd maar zelfs om afgifte van een kopie daarvan.

Is een postcontractueel non-concurrentiebeding toegestaan in een franchiseovereenkomst?

11 september 2018 door Rogier Kampschreur, Kim Remerij
Om een franchiseformule op te zetten zal een franchisegever vrijwel altijd ‘kostbare informatie’ moeten delen met haar franchisenemers. Het spreekt voor zich dat een franchisegever er veel aan gelegen is om nu juist die informatie te beschermen. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door postcontractuele concurrentieverboden op te nemen in de franchiseovereenkomsten.

Raad van State: Gemeente moet handhavend optreden tegen illegale woningen op bedrijventerrein

21 augustus 2018 door Floris van Galen
In de zoektocht naar ruimte voor het realiseren van woningen om het bestaande tekort aan woningen op te lossen, wordt ook door gemeenten steeds vaker gekeken naar bedrijventerreinen. Dat leidt tot spanningen met de ondernemers en eigenaren van de omliggende bedrijfspanden.