logo

Nieuws

Actueel

Hoe zit het eigenlijk met een erfdienstbaarheid? Wat mag wel en wat mag niet?

18 november 2019 door Edward van Lent
Veel onroerend goed in Nederland is ‘belast’ met erfdienstbaarheden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een partij aan een andere partij overpad over zijn erf moet toestaan. Erfdienstbaarheden zijn vaak opgenomen in de laatste leveringsakte. Dat het vestigen van verplichtingen door middel van een erfdienstbaarheid tot problemen kan leiden, blijkt wel uit een recente casus die in deze blog wordt behandeld.

Onrechtmatige review op Zorgkaartnederland.nl

12 november 2019 door Rens Goudsmit
Het belang van online reviews neemt steeds verder toe. In een recente uitspraak over een review op Zorgkaartnederland.nl oordeelde de rechter dat er hierbij ook een actieve rol weggelegd is voor het platform zelf.

Uitspraak: werkgevers verplicht tot beëindiging slapend dienstverband onder toekenning transitievergoeding

08 november 2019 door Ginny Kessels
De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 antwoorden gegeven op de aan hem voorgelegde prejudiciële vragen die kunnen worden teruggebracht naar de vraag: “Kan een werkgever worden verplicht om een slapend dienstverband met een zieke werknemer te beëindigen waarbij aan de werknemer de transitievergoeding moet worden betaald?”

Opzienbarende uitspraak voorzieningenrechter Den Haag aanpassing tarieven kosten Jeugdhulp

22 oktober 2019 door Dick Timmermans
Op 22 oktober 2019 heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat 10 gemeenten in de regio Haaglanden de tarieven die zij hanteren in de aanmeldingsprocedure voor het bieden van Jeugdhulp zodanig dienen te wijzigen dat deze in lijn met artikel 2.12 Jeugdwet, kostendekkend en reëel zijn.

Tien handreikingen voor de implementatie van de AVG

22 oktober 2019 door Iris Hoen
De AVG wordt vaak als ingewikkeld ervaren. Bij niet (correcte) naleving riskeren onderwijsinstellingen echter maatregelen en boetes. In tien stappen is uw organisatie 'AVG Proof'.