logo

Nieuws

Actueel

Foto’s maken van een sportdag op school: kan dat nog steeds onder de AVG?

20 augustus 2018 door Debby Boulassel, Jolien van Ham
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Doel van de AVG is een betere bescherming van persoonsgegevens. Voor scholen heeft de inwerkingtreding van de AVG grote gevolgen omdat zij immers veelvuldig persoonsgegevens van leerlingen verwerken.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

16 augustus 2018 door Liesbeth Mol
Vlak voor het zomerreces heeft zowel de Tweede Kamer (op 5 juli 2018) als de Eerste Kamer (bij hamerstuk op 10 juli 2018) ingestemd met het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid

Reorganiseren per bedrijfsonderdeel ook al maakt de onderneming winst?

De situatie kan zich voordoen dat niet de onderneming zelf, maar slechts een bedrijfsonderdeel van de onderneming in een slechte financiële situatie verkeert. Bestaat er in dat geval een noodzaak tot het vervallen van arbeidsplaatsen, ook als de financiële situatie van de onderneming zelf wel goed is?

Hypotheekhouder mag ondanks bezichtigingsbeding woning niet betreden tegen wil van bewoner

13 augustus 2018 door Julius Bos, Wilbert Mooren
Om de onderhandse verkoop bij executieveilingen te bevorderen is bij de wetswijziging van januari 2015 in artikel 3:267a BW het bezichtigingsbeding opgenomen. Uit een recent oordeel van de voorzieningenrechter blijkt dat dit wetsartikel niet altijd werking heeft zonder toestemming van de bewoners.

Overzicht Gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag per 1 augustus 2018

10 augustus 2018
Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen