logo

Nieuws

Actueel

Roerend of onroerend? Deel 3

09 mei 2019 door Edward van Lent
In januari schreef ik al dat de vraag of een zaak 'roerend' of 'onroerend' is de juridische gemoederen bezighoudt, niet alleen in het civiele recht, maar ook fiscaalrechtelijk komt deze vraag aan de orde. Dat komt omdat er bij dit vraagstuk geen tussenweg is. Het is zwart-wit: óf een zaak is roerend, óf een zaak is onroerend, met alle uiteenlopende civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van dien.

Voorstel verlaging betalingstermijn MKB naar 30 dagen?

01 mei 2019 door Yvo Rampersad
In 2017 werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor grote bedrijven geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen afdwingen. Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven verlagen naar (maximaal) 30 dagen.

Beperk risico’s bij keten- en inlenersaansprakelijkheid

30 april 2019 door Dick Feddes
Wanneer een onderneming personeel inleent, kan die inlener door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de uitlener verschuldigde belastingen en premies voor uitgeleende arbeidskrachten. Een vergelijkbaar aansprakelijkheidsrisico doet zich ook voor bij aanneming van werk.

Familie in de zaak? Hoe regel je de (arbeids)verhoudingen?

30 april 2019 door Jeffrey Kenens, Maarten van Haren
De overwegende invloed van één familie binnen een onderneming kan zorgen voor (arbeids)verhoudingen die net wat anders liggen dan bij niet-familiebedrijven. Dit kan tot complicaties leiden indien deze afwijkende (arbeids)verhoudingen niet goed geregeld zijn.

Hoge Raad moet vragen beantwoorden over slapende dienstverbanden

29 april 2019 door Ginny Kessels
De kantonrechter Roermond heeft op 10 april 2019 geoordeeld dat aan de Hoge Raad een aantal prejudiciële vragen voorgelegd moeten worden over slapende dienstverbanden. Deze vragen kunnen worden teruggebracht naar de vraag: “Kan een werkgever worden verplicht om een slapend dienstverband met een zieke werknemer te beëindigen waarbij aan de werknemer de transitievergoeding moet worden betaald?”