logo

Nieuws

Actueel

Verwijderen onwettige berichten provider: notice and stay down

22 oktober 2019 door Lex Keukens
Onlangs heeft het Hof van Justitie (hierna: “Hof”) een uitspraak gedaan over het verwijderen van onwettige berichten op social media Het Hof bepaalde dat een rechter mag bevelen dat een platform zoals Facebook, informatie die identiek is aan, of inhoudelijk overeenstemt met eerder onwettige verklaarde informatie, verwijdert of ontoegankelijk maakt. De rechter mag ook bevelen dat deze berichten wereldwijd verwijderd of ontoegankelijk gemaakt moeten worden.

Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening 2019

18 oktober 2019 door Floris van Galen
Op 10 oktober 2019 is de Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening gepresenteerd. De handreiking biedt gemeenten en provincies concrete handvatten om bij het opstellen van ruimtelijk beleid en regelgeving op de juiste wijze rekening te houden met de Europese Dienstenrichtlijn.

Grote impact WAB in ‘flexsectoren’ zoals hospitality

15 oktober 2019 door Dick Feddes, Ab Koolhof
De meeste ondernemers zijn inmiddels bekend met de nieuwe wet ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) maar vaak niet met de impact op hun organisatie. Omdat in de horeca één op de vier werknemers werkt op basis van een oproepcontract én er sprake is van een nijpend personeelstekort, is het belangrijk goed zicht te hebben op de veranderingen.

Elle van Gompel versterkt team familie- en erfrecht van het TK notariaat

09 oktober 2019 door Erna Kortlang
Sinds september versterkt kandidaat-notaris Elle van Gompel het gespecialiseerde team familie- en erfrecht en het sectorteam familiebedrijven van het notariaat van TeekensKarstens. Deze maand wordt zij beëdigd als toegevoegd notaris.

Rapport ‘Ruimte voor economische activiteit’: behoefte bedrijfs- en kantoorlocaties tot 2030 in beeld

08 oktober 2019 door Floris van Galen
In het rapport zijn de groeiverwachtingen van achttien bedrijfstakken per regio op basis van twee scenario’s, te weten een behoedzaam en een gunstig scenario, in beeld gebracht. Het rapport is met name interessant voor bestuurders en beleidsmakers van gemeenten en provincies en voor ontwikkelaars en beleggers.