logo

Nieuws

Actueel

Gewijzigde Uitvoeringsregels Ontslag per 1 augustus 2018

10 augustus 2018 door Liesbeth Mol
Een werkgever die een werknemer wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) of langdurige arbeidsongeschiktheid (de b-grond) kan daarvoor een ontslagaanvraag indienen bij UWV. Bij de beoordeling van die ontslagaanvraag wordt gekeken naar de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen dan wel de Uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

TK is verheugd en trots met de benoeming van drie nieuwe partners

Het bestuur van TeekensKarstens advocaten notarissen is verheugd en trots met de partnerbenoeming van Ginny Kessels en Michiel Teekens (advocatuur) en Ewout Jansen (notariaat). Met deze benoemingen versterkt TK haar landelijke positie in de Zorgsector, de Internationale dienstverlening en het Vastgoed notariaat.

Boeteoplegging bij overtreden nieuwe Arbowet

Per 1 juli 2018 dienen werkgevers te voldoen aan de nieuwe Arbowet; wanneer zij niet voldoen aan de nieuwe Arbowet kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (‘Inspectie SZW’) een boete opleggen. In dit artikel wordt ingegaan op de wijze van controle en de boetes die (eventueel) volgen wanneer een werkgever niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Wanneer leidt een gewoonte tot een verworven recht van een werknemer?

02 juli 2018 door Jeffrey Kenens, Marianne Krijger
Stel, een werkgever indexeert bij wijze van gewoonte jarenlang het loon. Mag de werkgever daarmee zomaar stoppen? Of is sprake van een verworven recht?

Waarde gronden voor bovenplanse voorzieningen moet in exploitatieplan worden geraamd als inbrengwaarde

25 juni 2018 door Floris van Galen
De Raad van State heeft geoordeeld dat de waarde van gronden die nodig zijn voor bovenplanse voorzieningen in het exploitatieplan moeten worden geraamd op dezelfde wijze als de bepaling van de inbrengwaarde van de gronden in het plangebied.