logo

Nieuws

Actueel

Is een postcontractueel non-concurrentiebeding toegestaan in een franchiseovereenkomst?

11 september 2018 door Rogier Kampschreur, Kim Remerij
Om een franchiseformule op te zetten zal een franchisegever vrijwel altijd ‘kostbare informatie’ moeten delen met haar franchisenemers. Het spreekt voor zich dat een franchisegever er veel aan gelegen is om nu juist die informatie te beschermen. In de praktijk wordt dit vaak gedaan door postcontractuele concurrentieverboden op te nemen in de franchiseovereenkomsten.

Raad van State: Gemeente moet handhavend optreden tegen illegale woningen op bedrijventerrein

21 augustus 2018 door Floris van Galen,
In de zoektocht naar ruimte voor het realiseren van woningen om het bestaande tekort aan woningen op te lossen, wordt ook door gemeenten steeds vaker gekeken naar bedrijventerreinen. Dat leidt tot spanningen met de ondernemers en eigenaren van de omliggende bedrijfspanden.

Foto’s maken van een sportdag op school: kan dat nog steeds onder de AVG?

20 augustus 2018 door Debby Boulassel, Jolien van Ham, Iris Hoen
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Doel van de AVG is een betere bescherming van persoonsgegevens. Voor scholen heeft de inwerkingtreding van de AVG grote gevolgen omdat zij immers veelvuldig persoonsgegevens van leerlingen verwerken.

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen

16 augustus 2018 door Liesbeth Mol
Vlak voor het zomerreces heeft zowel de Tweede Kamer (op 5 juli 2018) als de Eerste Kamer (bij hamerstuk op 10 juli 2018) ingestemd met het wetsvoorstel voor de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid