logo

Nieuws

Actueel

Wilbert Mooren versterkt team Notarieel Commercieel Vastgoed

28 januari 2019 door Rik Kamps, Maarten van Haren
Per januari versterkt kandidaat-notaris Wilbert Mooren het gespecialiseerde team Notarieel Commercieel Vastgoed en het sectorteam Vastgoed van TeekensKarstens advocaten notarissen.

Is een chalet een onroerende zaak?

28 januari 2019 door Edward van Lent
De vraag of een zaak roerend of onroerend is, houdt al sinds mensenheugenis de juridische gemoederen bezig. Ook in het fiscale recht. Dat blijkt onder meer uit een recente uitspraak van het Hof Den Bosch waarin de fiscale rechter een andere toetsingsmaatstaf aanlegt dan de civiele rechter.

Wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen door Tweede Kamer aangenomen

22 januari 2019 door Paul de Lange, Karien Lagrouw
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel experiment gesloten coffeeshopketen aangenomen. Hierdoor kan onder omstandigheden wietteelt worden gedoogd.

Ontwerp Klimaatakkoord voor Nederland

21 januari 2019 door Floris van Galen, Floris van Galen
Op 21 december is door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, het ontwerp van het Nederlandse Klimaatakkoord aan het kabinet aangeboden. Het akkoord biedt een kader om te komen tot 49 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Uitspraak Hoge Raad: stelconplaten op bedrijfsterrein geen onderdeel van registergoed

16 januari 2019 door Edward van Lent
Uitspraak Hoge Raad: Stelconplaten op bedrijfsterrein zijn geen onderdeel van het aangekochte registergoed. De onderhavige zaak laat maar weer eens zien dat het van groot belang is een gekochte zaak goed te omschrijven.