logo

Nieuws

Actueel

Inzage in examengegevens

01 juli 2019 door Iris Hoen
Examenreglementen bevatten dikwijls bepalingen met betrekking tot inzage. Deze bepalingen zijn vaak strikter dan het inzagerecht op grond van de AVG. Onderwijsinstellingen doen er daarom goed aan hun examenreglementen en het recht op inzage in de examens in overeenstemming te brengen met het inzagerecht uit de AVG.

Appartementseigenaren opgelet! Vernietigbaar besluit in VvE: kom zelf tijdig in actie

24 juni 2019 door Yvo Rampersad
Besluiten die binnen een VvE worden genomen kunnen onder omstandigheden vernietigbaar zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval als een besluit in strijd is met de akte van splitsing of in strijd is met het splitsingsreglement. Als een appartementseigenaar een dergelijk besluit wil vernietigen, dan zal hij zelf en op korte termijn in actie moeten komen.

Gevolgen ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ voor flexwerk

19 juni 2019 door Dick Feddes
Collega Dick Feddes gaat in op de twijfels die er zijn rondom de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ten aanzien van de realisatie van meer vaste dienstverbanden en de hogere kosten met name in de bouwsector.. Na de nodige kritiek stemde de Eerste Kamer uiteindelijk alsnog in met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die balans moet aanbrengen tussen vaste dienstverbanden en flexibel werk.

Certificering van aandelen: waarom en wanneer

17 juni 2019 door Maarten van Haren
Als bestuurder van een (familie)bedrijf heeft u wellicht al eens nagedacht over bedrijfsopvolging binnen de familie of door werknemers in uw bedrijf. Werken niet al uw kinderen in het bedrijf, maar wilt u bij overlijden wel alle kinderen in financiële zin gelijk behandelen? Of wilt medewerkers laten participeren in de onderneming? Wij hebben de mogelijkheden en verschillen op een rij gezet.

Gezichtsherkenning in stadion in lijn met AVG?

11 juni 2019 door Lex Keukens
Recentelijk werd bekend dat San Francisco de eerste stad ter wereld is waar gezichtsherkenning wordt verboden. In Nederland lijken we nog niet zo ver, aangezien voetbalclub FC Den Bosch voornemens is gezichtsherkenning in te zetten om daarmee relschoppers uit haar stadion te weren. De vraag is of de inzet van software voor gezichtsherkenning wel in lijn is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).