logo

Nieuws

Actueel

Zorginstellingen opgelet: voor 1 januari 2019 moeten uw statuten Governancecode-proof zijn

16 november 2018 door Dick Timmermans, Emily Hyde
Vóór 1 januari 2019 dienen de leden van Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN te voldoen aan de nieuwe Code. Om te zorgen dat u op tijd bent, biedt ons notariaat een gratis 'quickscan' aan van uw statuten om te kijken op welke punten de statuten gewijzigd moeten worden. Wij willen uiteraard dat uw organisatie ook op notarieel vlak zorgeloos 2019 ingaat.

Appartement verhuren aan een woongroep, mag dat?

12 november 2018 door Joost Donkersloot
Dat sommige eigenaren het verbod op kamersgewijs verhuren proberen te omzeilen, blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam. In een poging het verbod in de splitsingsakte te omzeilen, werden per kamer niet losse huurovereenkomsten gesloten, maar één huurovereenkomst met een woongroep van vier of vijf personen.

Green Deal in de zorg

12 oktober 2018 door Yvo Rampersad
Op woensdag 10 oktober jl. heeft minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een zogenoemde Green Deal afgesloten met 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven. Een Green Deal is een afspraak tussen de Rijksoverheid en andere partijen, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden.

Vermindering van de arbeidsduur na twee jaar ziekte: ook aanspraak op een transitievergoeding

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad een baanbrekend arrest gewezen dat vergaande gevolgen zal hebben voor zowel de arbeids- als de onderwijsrechtpraktijk. Het betrof in deze casus een docent LC, die op basis van een aanstelling voor 0,9894 fte. werkzaam was binnen een instelling voor bijzonder onderwijs, zodat niet het ambtenarenrecht maar het arbeidsrecht van toepassing was op de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst.

Het recht op inzage in en/of een kopie van het personeelsdossier op grond van de AVG

In artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het recht op inzage in persoonsgegevens opgenomen. Op basis van dit artikel kunnen ook medewerkers bij hun werkgever vragen om inzage in het personeelsdossier of zelfs om een kopie daarvan. Dit is overigens niet helemaal nieuw want ook de voor de invoering van de AVG geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) kende al het recht op een overzicht van verwerkte persoonsgegevens. Dit ging alleen minder ver dan de huidige bepaling in de AVG, op basis waarvan niet alleen inzage in bijvoorbeeld een personeelsdossier kan worden verlangd maar zelfs om afgifte van een kopie daarvan.