logo

Nieuws

Actueel

Ontwerp Huisvestingsverordening en Beleidsregels onttrekking en woningvorming Leiden ter zage

15 mei 2019 door Floris van Galen
Het ontwerp van de beleidsregels onttrekking en woningvorming van gemeente Leiden ligt nu, samen met een ontwerp tot wijziging van de Huisvestingsverordening, tot en met 20 juni 2019 voor inspraak ter inzage. Eigenaren van studentenwoningen doen er goed aan de ontwerpen te bekijken en zo nodig in te spreken.

Milieuzonering en bestaande bedrijven in een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Verschillende gemeenten beogen met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte gebieden met functiemenging mogelijk te maken, waar bedrijven en woningen dichter op elkaar kunnen worden gesitueerd dan voorheen mogelijk leek te zijn. Daarbij dient echter zorgvuldig rekening te worden gehouden met de belangen van bestaande bedrijven.

Roerend of onroerend? Deel 3

09 mei 2019 door Edward van Lent
In januari schreef ik al dat de vraag of een zaak 'roerend' of 'onroerend' is de juridische gemoederen bezighoudt, niet alleen in het civiele recht, maar ook fiscaalrechtelijk komt deze vraag aan de orde. Dat komt omdat er bij dit vraagstuk geen tussenweg is. Het is zwart-wit: óf een zaak is roerend, óf een zaak is onroerend, met alle uiteenlopende civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen van dien.

Voorstel verlaging betalingstermijn MKB naar 30 dagen?

01 mei 2019 door Yvo Rampersad
In 2017 werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor grote bedrijven geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen afdwingen. Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven verlagen naar (maximaal) 30 dagen.

Beperk risico’s bij keten- en inlenersaansprakelijkheid

30 april 2019 door Dick Feddes
Wanneer een onderneming personeel inleent, kan die inlener door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor door de uitlener verschuldigde belastingen en premies voor uitgeleende arbeidskrachten. Een vergelijkbaar aansprakelijkheidsrisico doet zich ook voor bij aanneming van werk.