Kabinet heeft grote plannen voor de vrije huursector.

Meer huurhuizen betaalbaar voor middeninkomens. 19 mei 2022

Het kabinet wil flink gaan ingrijpen in de vrije huursector. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil daarmee meer huurhuizen betaalbaar maken voor middeninkomens. Verder wil hij voor mensen met een laag inkomen de huur verlagen.

Betaalbare huurhuizen voor middeninkomens

Het betaalbaar maken van huurhuizen voor de middeninkomens wil De Jonge doen door ook voor de sector boven de grens van de sociale huursector (€ 763 aan huur) het puntensysteem in te voeren. Het puntensysteem wordt uitgebreid en komt tussen de
€ 1.000 en € 1.250 te liggen. Huurstijgingen kunnen zo beperkt worden.

De Minister presenteerde op 19 mei 2022 zijn plan ‘Betaalbaar wonen’. Hij zet vooral in op woningen voor mensen met een middeninkomen zoals agenten, docenten en verplegers. Zij moeten straks makkelijker aan een huis kunnen komen.
Ook wil de Minister de vaak hoge woonlasten van mensen met een laag inkomen aanpakken; “Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren”, zo staat in de plannen.

Verder wil de Minister “makelaars die onder een hoedje spelen over de rug van een koper” aanpakken, alsook “malafide verhuurders”, zo staat in het plan. Een van de maatregelen die De Jonge wil invoeren om de rechtsbescherming te verbeteren, is het “dwingend en inzichtelijk maken van het woningwaarderingstelsel”. We gaan zien wat hij daar allemaal precies mee bedoelt.

Eerder was al bekend geworden dat er meer gebouwd zal worden voor de lage en middeninkomens. Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 moeten worden gerealiseerd, moet bijna 40 procent bestemd zijn voor de middeninkomens. Verder zouden 250.000 sociale huurwoningen gebouwd moeten worden.

Huurtoeslag ook aangepakt

De Jonge wil de huurtoeslag “stevig” vereenvoudigen. Daarbij moeten ook meer mensen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het plan is om de maximale huurgrens voor de huurtoeslag te schrappen. Die grens ligt nu op € 763,00. Daarnaast komen jongeren eerder in aanmerking voor huursubsidie; de leeftijdsgrens gaat van 23 naar 21 jaar.
De hervormde huurtoeslag moet in 2024 ingaan.