Rechtbank Den Haag: ‘Betonvlechter is geen ondernemer; geen recht op fiscale voordelen’

16 september 2019

De rechtbank Den Haag heeft onlangs bepaald dat een betonvlechter niet aannemelijk kon maken dat hij (zelfstandig) ondernemer is, terwijl hij juist wilde profiteren van de fiscale voordelen. Een teken dat de belastingdienst nu al handhaaft.

WUO of RUO?

Het draaide in deze zaak om de vraag of sprake was van winst uit onderneming, of resultaat uit overig werk (wat niet als winst uit onderneming wordt beschouwd en dan is er geen recht op de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling). Op de ZZP’er rust de bewijslast om aannemelijk te maken dat er feiten of omstandigheden zijn waaruit het ondernemerschap volgt. Naar het oordeel van de rechtbank is de betonvlechter niet geslaagd in de op hem rustende bewijslast.

Signalen (zelfstandig) ondernemerschap

Bij de beoordeling of sprake is van een onderneming moet volgens het standaardarrest van de Hoge Raad worden gekeken naar ‘duur en omvang van het werk, brutobaten, winstverwachting, beschikbare tijd, reclame, het aantal opdrachtgevers en ondernemersrisico’ (HR 21 april 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC5328). In deze zaak bleek de betonvlechter slechts één opdrachtgever te hebben, dat hij geïnstrueerd werd op de bouwplaats en er toezicht gehouden werd. Dit duidt op een gezagsverhouding, waardoor zijn zelfstandigheid ernstig in twijfel werd gebracht. Daarnaast werd geconstateerd dat de betonvlechter geen investeringen in zijn ‘onderneming’ heeft gedaan, nauwelijks (betalings)risico’s liep en geen reclame maakte om zijn onderneming op de kaart te zetten. Allemaal signalen die het gestelde zelfstandig ondernemerschap sterk ondermijnen.

Volgens de inspecteur van de Belastingdienst genoot de betonvlechter dus resultaat uit overige werkzaamheden en de rechtbank ging daarin mee.

Onderbouw tijdig activiteiten onderneming

Onderbouw het doel van je onderneming en de werkzaamheden, maar ook de verantwoording die de ondernemer neemt over het zelfstandig ondernemerschap. Geadviseerd wordt dan ook dat de ondernemer voordat de eerste opdracht aangenomen wordt, de onderbouwing van zijn activiteiten op orde heeft. Denk hierbij aan in elk geval de volgende punten:

  • Zelfstandigheid
  • Professionaliteit
  • Risico’s/aansprakelijkheid

Teken van handhaving inzake DBA

Ondanks de opschorting van de handhaving van de Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) tot 1 januari 2020, is dit een voorbeeld dat de Belastingdienst al wel actief aan controles, naheffingen en correcties doet, met het oog op handhaving. Het is complexe materie, dus schakel tijdig een jurist in. Er zijn inmiddels ook digitale platforms die (zzp) modelovereenkomsten conform de wetgeving opstellen, zoals bijvoorbeeld ‘Hello Profs’.