Samen overleden op huwelijksreis: de familie van de bruidegom krijgt de volledige erfenis

19 mei 2020

In de wet is het zo geregeld dat de erfenis in een partnerschap automatisch naar de langstlevende echtgenoot gaat. Echter als er minder dan een half uur tussen het overlijdensmoment zit van beide partners, voelt het niet rechtvaardig dat de familie van de langstlevende alles erft. In deze blog gaan we in op dit onderwerp op basis van een langslepende casus.

Een pasgetrouwd stel overleed 23 minuten na elkaar, vermoedelijk door een voedselvergiftiging, tijdens hun huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek in de zomer van 2016. Wie heeft er recht op de erfenis?

Jaren hebben de families van het pas getrouwde stel bij de rechter over de erfenis geruziet. Het zou gaan om ruim een ton euro en de overwaarde van hun toenmalige huis. Het echtpaar had geen kinderen.

Wetgeving kijkt niet naar bijzondere omstandigheden

In de wet is het zo geregeld dat de erfenis automatisch naar de langstlevende echtgenoot gaat; in dit geval erfde de man dus al het bezit van de vrouw. Toen de man kort erna ook overleed, ging volgens de regels van de wet zijn erfenis (inclusief alles van zijn vrouw wat hij 23 minuten eerder had geërfd ) naar zijn familie.

De familie van de vrouw kreeg volgens de regels van de wet dus niets. De familie van de vrouw heeft via de rechter getracht om ook een deel van de erfenis te verkrijgen, omdat het zeer oneerlijk voelde. De rechter heeft echter bepaald dat in dit geval gewoon de wet gevolgd moet worden, een zeer pijnlijk resultaat voor de familie van de vrouw.

Testament voor bijzondere situaties

In bovenstaande casus, waarin de rechter in mei 2020 uitspraak deed, laat zien hoe belangrijk het kan zijn voor echtparen om een testament te maken, ook als zij geen kinderen hebben. In een testament kan namelijk geregeld worden dat indien beide echtgenoten (vlak) na elkaar overlijden, bijvoorbeeld ten gevolge van een ongeluk, de erfenis aan beide families toekomt, of desgewenst aan andere personen.