Software (laten) ontwikkelen? Maak duidelijke afspraken

08 februari 2022

Wanneer twee bedrijven een samenwerking aangaan voor de ontwikkeling van software wordt vaak goed nagedacht over de verschillende functies die de software zou moeten hebben. Zijn die voorwaarden helder en de begrote kosten akkoord? Dan is het verleidelijk om direct aan de slag te gaan met de softwareontwikkeling.

Toch is het verstandig om ook stil te staan bij wie de rechthebbende wordt op de ontwikkelde software. Komt het auteursrecht bij één van de partijen te liggen of is er sprake van gezamenlijk auteursrecht? Ligt het auteursrecht niet bij u? Dan is het verstandig om in een licentieovereenkomst vast te leggen hoe u de software mag gebruiken en welke vergoeding daarvoor betaald moet worden. Zo voorkomt u geschillen in de toekomst.

Dat het goed fout kan gaan toont een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waar twee partijen beiden claimden dat zij de rechthebbende waren van de intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde software. Duidelijke afspraken over het auteursrecht op de software en eventuele licenties voor het gebruik van de software ontbraken. Het geschil liep zo hoog op dat bedrijf A de computersystemen blokkeerde van bedrijf B. Hierdoor had bedrijf B geen volledige toegang meer tot de klantgegevens van het overgrote deel van haar klanten. Ook benaderde bedrijf A klanten van bedrijf B om hun account over te brengen naar bedrijf A. In deze zaak kon de kort gedingrechter niet vaststellen wie de auteursrechthebbende was en sloot de rechter niet uit dat er sprake was van een gezamenlijk auteursrecht. Hiervoor was nader onderzoek nodig door een andere gerechtelijke instantie.

Ontwikkelt u software of laat u (binnenkort) software ontwikkelen door een derde partij? Maak dan duidelijke afspraken over de intellectuele eigendomsrechten.