De tijdelijke coronawet is vervallen; hier moet u rekening mee houden

22 februari 2023

Digitaal vergaderen of op afstand passeren? Het was bijna 3 jaar mogelijk door de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“coronawet”). Met ingang van 1 februari 2023 zijn de bepalingen in de coronawet vervallen. Hieronder zetten we de wijzigingen voor u op een rij.

Passeren ‘op afstand’

Het is niet meer mogelijk is om ‘op afstand’ een akte zoals een testament of een hypotheekakte te passeren. In deze situaties moet u dus weer in persoon bij de notaris verschijnen.

Termijn jaarrekening

De tijdelijke voorziening voor rechtspersonen ten aanzien van de termijn voor het vaststellen van de jaarrekening is vervallen.

Digitaal vergaderen

In de afgelopen periode is door rechtspersonen veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om online te vergaderen. Per 1 februari is deze manier van vergaderen komen te vervallen. Digitaal vergaderen is alleen nog mogelijk wanneer dit is bepaald in de statuten. U kunt uw statuten aanpassen om digitaal te blijven vergaderen.