TK biedt klanten directe begeleiding inzake Corona

15 maart 2020

De maatregelen vanuit de overheid voor de bestrijding van het Coronavirus hebben grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen. Deze impact gaat ook gepaard met onzekerheden en uitdagingen op juridisch vlak die vragen om een directe aanpak.

Om de klanten van TK direct te kunnen begeleiden voor alle juridische zaken als gevolg van het Coronavirus en de geldende maatregelen, heeft TK een Corona expertiseteam opgericht. Dit Corona expertiseteam heeft als doel om voor klanten van TK de meest adequate opvolging van zaken te waarborgen.

Het Corona expertiseteam hanteert een sectorgerichte benadering. Voor klanten houdt dit in dat zij zich te allen tijde kunnen richten tot de ondergenoemde contactpersonen.

Retail & Hospitality
Contactpersoon: Robert Jan Stoop
E-mailadres: stoop@tk.nl
Telefoonnummer: +31624500848

Onderwijs
Contactpersoon: Iris Hoen
E-mailadres: hoen@tk.nl
Telefoonnummer: +31651856368

Zorg
Contactpersoon: Dick Timmermans
E-mailadres: timmermans@tk.nl
Telefoonnummer: +31641188325

Handel & Industrie
Contactpersoon: René Nieuwmans
E-mailadres: nieuwmans@tk.nl
Telefoonnummer: +31651375093

Vastgoed
Contactpersoon: Edward van Lent
E-mailadres: vanlent@tk.nl
Telefoonnummer: +31653158957

Tech
Contactpersoon: Rens Goudsmit
E-mailadres: goudsmit@tk.nl
Telefoonnummer: +31644889614

Per heden kunnen klanten zich tot deze contactpersonen richten voor vragen en kwesties die spelen.

Vanaf 16 maart vindt u hier tevens relevante, juridische informatie rondom het Coronavirus.

Bent u geen klant van TK en wenst u juridische begeleiding als gevolg van het Coronavirus en de huidige maatregelen, neem dan contact op via het e-mailadres coronabijstand@tk.nl. Ook dan zorgen wij voor een adequate opvolging van uw vraag of kwestie.

Update 16 maart 2020 – Corona impact: onze ervaringen en sectoroverstijgend advies

Het Coronavirus en de ingrijpende (overheids-)maatregelen hebben een ongekende impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen en instellingen.

Alle sectoren en sectorketens worden geraakt. De Coronaontwikkelingen gaan razendsnel. Besluiten en maatregelen moeten nu worden genomen. Ruimte voor gedegen juridische afwegingen en advisering is er nauwelijks. Juridische vraagstukken worden ingehaald door de werkelijkheid. Er is geen tijd.

Binnen dit crisiskader opereert het TK Corona Expertiseteam vanuit een sectorale benadering. Sector-overstijgend is of/hoe binnen de crisiskaders juridische afwegingen moeten worden gemaakt.

Dit zijn daarbij de belangrijkste handvatten.

1. Bel
Bellen en sparren met het TK Corona Expertiseteam is de meest effectieve vorm om snel goed juridisch advies in te winnen. Voorkom daarmee onnodige tijdsverspilling.

2. Zoek de verbinding
In de business-to-business ziet het TK Corona Expertiseteam mooie voorbeelden van saamhorigheid en verbinding tussen contractpartners onderling.

Enkele voorbeelden die wij tegenkomen: tijdelijke huurverlagingen, mogen afnemen bij andere leveranciers ondanks overeengekomen exclusiviteit, verschuiving van boekingen omdat evenementen worden afgelast, tijdelijke betalingsregelingen, tijdelijke (kosteloze) uitbreiding van licenties voor thuiswerkplekken, het aanbieden van tegoedbonnen bij aanhoudende leveringsproblemen, het versoepelen van contractuele deadlines.

Als het niet nodig is om te juridiseren, doe dat dan niet. Zoek met elkaar de oplossing. Is dat niet mogelijk, probeer dan tijdelijke afspraken te maken onder een wederkerig voorbehoud van alle rechten en weren. Dat ondervangt het probleem gedeeltelijk en parkeert de juridische discussie.

3. Wees alert
Niet alle juridische vraagstukken hebben prioriteit. Focus op de belangrijke zaken.

Vroegtijdige juridische advisering is bij het volgende noodzakelijk:

  • aanvragen van werktijdverkorting terwijl in feite sprake is van een structurele werkvermindering voor een periode van langer dan 24 weken;
  • het voorbereiden en aanvragen van surseance van betaling of faillissement;
  • het voorbereiden en realiseren van een turboliquidatie of andere opheffingswijze;
  • een beroep op (contractuele) overmacht, onvoorziene omstandigheden en/of de redelijkheid en billijkheid die de nakoming van cruciale overeenkomsten verhindert;
  • de bescherming van persoonsgegevens in geval van Coronabesmetting(en) van personeel.

4. Volg de ontwikkelingen
De overheid heeft voor verschillende sectoren aangegeven te komen met steunmaatregelen. Gezien de omvang van de economische schade, is het de verwachting dat op alle niveaus bijzondere steunmaatregelen zullen volgen. Het is belangrijk om die ontwikkelingen op de voet te volgen.