Met een goed vaccinatieprotocol kunt u direct verder

TK biedt een protocol en een juridische leidraad. 08 juli 2021

Vaccineren vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Werkgevers kunnen hun medewerkers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Veel werkgevers in de zorg worstelen met de vraag of en zo ja welke maatregelen zij kunnen treffen als medewerkers zich bewust niet laten vaccineren. In het publieke debat dat hierover worden gevoerd, lijkt het vooral te gaan over wat er allemaal niet kan. Wij richten ons op wat er wel kan.

Vraag het vaccinatieprotocol vrijblijvend aan

Vaccineren: leg afspraken en richtlijnen duidelijk vast. Een goed COVID-19-vaccinatieprotocol biedt duidelijkheid bij het bepalen en uitvoeren van het vaccinatiebeleid binnen uw zorginstelling.

Laat uw gegevens hieronder achter en ontvang het vaccinatieprotocol met bijbehorende leidraad en stappenplan van TK in uw mailbox. Als u ons daarvoor toestemming geeft, ontvangt u ook de updates van het protocol en de leidraad naar aanleiding van te verwachten komende wijzigingen in wet- en regelgeving en het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.