Bij verstek veroordeeld? Kom op tijd in verzet.

TK kan u helpen bij een veroordeling bij verstek. 28 juni 2021

Als u bij verstek wordt veroordeeld, kunt u vaak alsnog het verstek zuiveren. In dit artikel legt TK uit waar u aan moet voldoen en welke stappen u dient te nemen.

Het zuiveren van het verstek

Als u wordt gedagvaard in een burgerlijke procedure dan dient u voor een bepaalde datum in de procedure “te verschijnen” bij (bijvoorbeeld) de rechtbank. Dat betekent dat u aan de rechtbank kenbaar moet maken dat u verweer zal gaan voeren in de procedure. In veel gevallen heeft u hier een advocaat voor nodig. Meldt u zich niet op tijd bij de rechtbank (via uw advocaat), dan verleent de rechter “verstek” tegen u en wordt de procedure meestal nog enige tijd aangehouden. Tijdens die periode kunt het verstek “zuiveren” door alsnog in de procedure te verschijnen. U heeft daarvoor de tijd zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft uitgesproken. Dat is meestal enkele weken.

Verstekvonnis

Als u het verstek niet op tijd zuivert en dus niet in de procedure verschijnt, dan wijst de rechter een verstekvonnis. Een verstekvonnis is een vonnis van de rechter dat wordt gewezen als de gedaagde partij niet in de procedure is verschenen. De gedaagde partij heeft in dat geval dus geen verweer gevoerd. Dat heeft als gevolg dat de rechter – in de regel – hetgeen door de eisende partij is geëist, in zijn geheel zal toewijzen.

Als u het niet eens bent met het verstekvonnis, kunt u in verzet komen door een verzetprocedure op te starten. Dat kunt u doen door een advocaat een zogeheten verzetdagvaarding op te laten stellen. Daarmee wordt de reeds aangevangen procedure voortgezet. In de verzetdagvaarding moeten alle verweren en bewijsmiddelen van uw kant worden opgenomen.

Het is belangrijk dat u op tijd in verzet komt tegen een verstekvonnis. De termijn voor het instellen van verzet is korter dan de “gewone” termijn voor het instellen van hoger beroep. Als u niet op tijd in verzet komt, dan wordt de uitspraak definitief.

Verzet instellen tegen een verstekvonnis

De termijn voor het instellen van verzet is vier weken als de wederpartij een bekende woonplaats of bekend werkelijk verblijf in Nederland heeft. Er zijn verschillende momenten waar op de verzettermijn van vier weken kan gaan lopen:

  1. Nadat het vonnis aan de veroordeelde persoonlijk is betekend;
  2. Nadat is gebleken dat de veroordeelde bekend is geraakt met de inhoud van het verstekvonnis (bijvoorbeeld doordat hij daarop schriftelijk of via WhatsApp inhoudelijk reageert);
  3. Nadat er uitvoering wordt gegeven aan het vonnis, bijvoorbeeld als er beslag wordt gelegd op de bankrekening of de eigendommen van de veroordeelde.

De termijn voor het instellen van verzet is acht weken als de gedaagde partij op het moment van de betekening van het verstekvonnis of de daad van bekendheid geen bekende woonplaats of werkelijk verblijf in Nederland heeft, maar zijn woonplaats of werkelijk verblijf buiten Nederland bekend is.