Voorstel verlaging betalingstermijn MKB naar 30 dagen?

01 mei 2019

In 2017 werd een wetsvoorstel aangenomen waardoor grote bedrijven geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen afdwingen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil de wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven verlagen naar (maximaal) 30 dagen.

Grotere bedrijven verkeerden eerder in de positie dat zij betalingstermijnen van 90 tot 120 dagen konden bedingen wanneer zij overeenkomsten aangingen met het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het MKB kon dit niet tegengaan vanwege de sterkere positie van de grotere bedrijven en de sterke mate waarin het MKB afhankelijk is van grotere bedrijven. Als gevolg van deze lange betalingstermijnen raakten sommige MKB-bedrijven in financiële problemen, doordat zij zelf niet meer aan hun betalingsverplichtingen konden voldoen of doordat zij rood kwamen te staan bij de bank.

Snellere geldtransacties voor MKB

In 2017 is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor deze grote bedrijven geen langere betaaltermijn dan 60 dagen kunnen afdwingen. Daarmee werd een einde gemaakt aan de lange betalingstermijnen van 90 tot 120 dagen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) wil nu nog een stap verder gaan, door de wettelijke betalingstermijn voor grote bedrijven te verlagen naar (maximaal) 30 dagen. Het doel hiervan is dat MKB-ondernemers sneller hun geld krijgen voor geleverde producten en diensten.