Vier redenen voor huwelijkse voorwaarden

07 april 2022

Tegenwoordig trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Wat betekent dit voor u? In deze blog zetten wij de belangrijkste aspecten én vier redenen voor huwelijkse voorwaarden op een rij.

Het huwelijksvermogensrecht

Tot 1 januari 2018 huwde men in de algehele gemeenschap van goederen en werden de bestaande vermogens gemeenschappelijk. Er ontstond één vermogen.

Sinds 1 januari 2018 trouwt u, als u geen huwelijkse voorwaarden opstelt, in beperkte gemeenschap van goederen en gelden de volgende regels:

  1. Het vermogen dat u voorafgaand aan het huwelijk privé had, blijft privé.
  2. Erfenissen en schenkingen blijven privé.
  3. Het overige vermogen dat u ten tijde van het huwelijk opbouwt, valt in de gemeenschap van goederen.

In het nieuwe huwelijksvermogensrecht ontstaan er dan drie vermogens: twee privévermogens én een gezamenlijk vermogen. Erfenissen en schenkingen die zijn verkregen ten tijde van het huwelijk blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen. Deze blijven dus privé. Dit geldt echter niet voor de opbouw van ander vermogen ten tijde van het huwelijk en voor erfenissen en schenkingen waarbij is bepaald dat deze wél in de gemeenschap van goederen vallen.

Hieronder volgen vier situaties waarin het verstandig is om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Klik op ‘+’ voor meer informatie over deze situatie.

Vier redenen voor huwelijkse voorwaarden

Helder onderscheid vermogens

Het zal soms lastig zijn om de verschillende vermogens goed van elkaar te onderscheiden. Wij adviseren cliënten voorafgaand aan het huwelijk goed vast te leggen wat hun privé vermogen is. Ook erfenissen en schenkingen (en de besteding daarvan) moeten worden vastgelegd. Zo voorkomt u discussie bij een eventuele echtscheiding. Misschien is het niet de bedoeling dat al het vermogen dat u tijdens huwelijk verwerft gemeenschappelijk wordt. Met huwelijkse voorwaarden kunt u inspelen op de gewenste situatie.

Een van beiden heeft schulden

Wanneer u bent getrouwd op of na 1 januari 2018is er sprake van een beperkte gemeenschap van goederen. Schuldeisers van een echtgenoot kunnen zich ook verhalen op goederen die in deze beperkte gemeenschap vallen. Om dit te voorkomen, kan het – met name als een echtgenoot schulden heeft – verstandig zijn huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Er is sprake van veel bezit

Huwelijkse voorwaarden opstellen is ook verstandig als een van u veel bezit heeft, bijvoorbeeld familiebezit. Er is in het huwelijk weliswaar sprake van beperkte gemeenschap van goeden, echter als het om een substantieel bezit gaat, is het altijd beter om de zaken goed vast te leggen. Dat voorkomt bij scheiding of overlijden veel discussie. Als u huwelijkse voorwaarden opstelt, dan kunt u dat bezit goed omschrijven en privé houden. Als u uit elkaar gaat, dan hoeft u het privé bezit niet met uw ex-echtgenoot te delen.

Een eigen onderneming of risicovolle activiteit

Wanneer een van u een eigen onderneming heeft of een andere financieel risicovolle activiteit, dan kunt u de risico’s daarvan zoveel mogelijk bij die persoon houden door huwelijkse voorwaarden op te stellen. In dat geval is het ook van belang afspraken te maken over de winsten die in de onderneming worden behaald. Hebben beide echtgenoten daar recht op of alleen de ondernemende echtgenoot?

Onderlinge afspraken maken en onderhouden

Huwelijkse voorwaarden moeten goed onderhouden worden. Het is verstandig om jaarlijks in kaart te brengen of de in de huwelijkse voorwaarden gemaakte afspraken zijn nageleefd en goed te administreren welk vermogen van wie is.

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te beoordelen of de in huwelijkse voorwaarden vastgelegde afspraken in verband met gewijzigde omstandigheden aangepast moeten worden.