Wanneer leidt een gewoonte tot een verworven recht van een werknemer?

02 juli 2018

Stel, een werkgever indexeert bij wijze van gewoonte jarenlang het loon. Mag de werkgever daarmee zomaar stoppen? Of is sprake van een verworven recht?

De Hoge Raad oordeelde recent dat deze vraag zich niet in algemene zin laat beantwoorden. Volgens de Hoge Raad hangt dit af van, kort gezegd, de verwachtingen over en weer. Daarbij zijn van belang:

  • de inhoud van de gedragslijn,
  • de aard van de arbeidsovereenkomst en de positie die de werkgever en de werknemer jegens elkaar innemen,
  • de lengte van de periode gedurende welke de werkgever de desbetreffende gedragslijn heeft gevolgd,
  • hetgeen de werkgever en de werknemer in verband met deze gedragslijn jegens elkaar hebben verklaard of juist niet hebben verklaard,
  • de aard van de voor- en nadelen die voor de werkgever en de werknemer uit de gedragslijn voortvloeien
  • de aard en de omvang van de kring van werknemers jegens wie de gedragslijn is gevolgd.

Deze uitspraak biedt de praktijk houvast voor het beantwoorden van deze veel voorkomende vraag.